બાયબેક વિન્ડો તારીખો:06 – 13 માર્ચ
બાયબેક ચુકવણી તારીખ :20 માર્ચ
ગુણોત્તર :27 શેરની સામે 07 શેર (25.92%)

અમદાવાદ, 5 માર્ચઃ રૂ. 4,000 કરોડનો બજાજ ઓટો લિમિટેડનો શેર બાયબેક 6 માર્ચ, બુધવારના રોજ ખુલશે. બાયબેક યોજના જાન્યુઆરીમાં ટેન્ડર ઓફર રૂટ દ્વારા અને પ્રમાણસર ધોરણે રૂ. 10,000 પ્રતિ શેરના ભાવની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. બજાજ ઓટો રૂ. 10ની ફેસ વેલ્યુના 4,000,000 સંપૂર્ણ પેઈડ-અપ ઈક્વિટી શેર્સ પાછા ખરીદવા ઈચ્છે છે. કંપનીના શેરનો ભાવ મંગળવાર તા. 5 માર્ચના રોજ રૂ. 8351.80ની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.

સામાન્ય અને સંસ્થાકીય રોકાણકારો માટે 82 ઇક્વિટી શેર માટે એક ઇક્વિટી શેર બાયબેક કરાશે. રિટેલ માટે દરેક 27 શેર માટે સાત ઇક્વિટી શેર બાયબેક કરાશે, જેના પરિણામે 25.9 ટકા સ્વીકૃતિ દર આવશે. તેથી, લઘુત્તમ 26 ટકા શેર સ્વીકારવામાં આવશે, અંતિમ સ્વીકૃતિ 26-30 ટકાની નજીક હોવાની શક્યતા છે. બાયબેક માટે તેની રેકોર્ડ તારીખ 29 ફેબ્રુઆરી હતી. બાયબેક 13 માર્ચ, 2024 ના રોજ બંધ થશે. રજિસ્ટ્રાર દ્વારા ટેન્ડર ફોર્મની ચકાસણીની છેલ્લી તારીખ 18 માર્ચ છે. સ્વીકૃતિ/નોન સ્વીકૃતિ પ્રદાન કરવાની છેલ્લી તારીખ 19 માર્ચ છે. બાયબેકની જાહેરાત જાન્યુઆરી 08 ના રોજ કરવામાં આવી હતી, અને તમામ સમયરેખાઓ સાથે, તે લગભગ ત્રણ મહિનાના સમયમાં, 26 માર્ચ સુધીમાં પૂર્ણ થશે.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)