અમદાવાદ, 12 જુલાઇ

રિલાયન્સ/ MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 3210(પોઝિટિવ)

UBS/ જસ્ટ ડાયલ: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1050 (પોઝિટિવ)

HDFC બેંક/ JP મોર્ગન: બેંક પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2000(પોઝિટિવ)

ભારતીય બેંક પર રોકાણ કરો: બેંક પર ખરીદી શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 350 (પોઝિટિવ)

યુનિયન બેંક પર રોકાણ કરો: બેંક પર ખરીદી શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 100 (પોઝિટિવ)

કેનેરા બેંક પર રોકાણ કરો: બેંક પર ખરીદી શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 315 (પોઝિટિવ)

નોમુરા/ દાલમિયા ભારત: કંપની પર બાય શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2670/શ (પોઝિટિવ)

નોમુરા/ નુવોકો: કંપની પર બાય શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 405(પોઝિટિવ)

નોમુરા/ રેમકો સેમ: કંપની પર ઘટાડો શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 850 (નેચરલ)

નોમુરા/ અલ્ટ્રાટેક: કંપની પર ન્યુટ્રલ પર ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 8800 (નેગેટિવ)

નોમુરા/ ACC: કંપની પર ઘટાડવા માટે ડાઉનગ્રેડ, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1650 (નેગેટિવ)

નોમુરા/ શ્રી સેમ: કંપનીને ઘટાડવા માટે ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 20400 (નેગેટિવ)

UBS / અંબુજા: કંપની પર વેચાણ માટે ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 400 (નેગેટિવ)

UBS / અલ્ટ્રાટેક: કંપની પર વેચાણ માટે ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 8900 (નેગેટિવ)

દાલમિયા ભારત / UBS: કંપની પર વેચવા માટે ડાઉનગ્રેડ, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2380 (નેગેટિવ)

Citi /Pidilite : કંપની પર વેચાણ માટે ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2220 (નેગેટિવ)

Citi / Titan: કંપની પર વેચાણ માટે ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3280 (નેગેટિવ)

Q1FY24 EARNING CALENDAR 12.07.2023

HATHWAYB, HCLTECH, SSWL, TCS

HCL TECH

Rupee revenue expected at Rs. 26,822 crore versus Rs. 26,606 crore,

EBIT expected to be seen at Rs. 4871 crore versus Rs. 3622 crore

EBIT margin expected to be seen at 18.16% versus 13.61%

Net profit expected to be seen at Rs. 3825 crore versus Rs. 3983 crore

TCS

Rupee revenue expected at Rs. 59,576 crore versus Rs. 59,162 crore,

EBIT expected to be seen at Rs. 13,982 crore versus Rs. 14,488 crore

EBIT margin expected to be seen at 23.47% versus 24.49%

Net profit expected to be seen at Rs. 10,938 crore versus Rs. 11,392 crore

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)