મુંબઈઃ દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં મંગળવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 3,09,456 સોદાઓમાં કુલ રૂ.27,287.1 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.7,784.09 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 19486.54 કરોડનો હતો. કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 58,059 સોદાઓમાં રૂ.5,205.17 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ઓગસ્ટ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.58,661ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.58,909 અને નીચામાં રૂ.58,600 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.157 વધી રૂ.58,846ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.102 વધી રૂ.47,626 અને ગોલ્ડ-પેટલ જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.9 વધી રૂ.5,873ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ઓગસ્ટ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.154 વધી રૂ.58,789ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી સપ્ટેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.71,464ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.71,872 અને નીચામાં રૂ.71,275 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.14 ઘટી રૂ.71,351 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.32 વધી રૂ.71,408 અને ચાંદી-માઈક્રો ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.30 વધી રૂ.71,419 બોલાઈ રહ્યો હતો.

મેન્થા તેલ ઢીલુ, બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.16 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 8,837 સોદાઓમાં રૂ.1,001.95 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ જુલાઈ વાયદો રૂ.723.95ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.10 વધી રૂ.722.50 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.40 વધી રૂ.197.20 તેમ જ સીસું જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.10 ઘટી રૂ.182ના ભાવ થયા હતા. જસત જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.40 વધી રૂ.216ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જુલાઈ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.35 વધી રૂ.197.35 સીસુ-મિની જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 વધી રૂ.182.05 જસત-મિની જુલાઈ વાયદો રૂ.1.35 વધી રૂ.215.95 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટન 720 ખાંડીના વોલ્યુમ સાથે ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ 17,664 ખાંડી

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 38,620 સોદાઓમાં રૂ.1,566.46 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,051ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,075 અને નીચામાં રૂ.6,020 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.26 વધી રૂ.6,050 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જુલાઈ વાયદો રૂ.27 વધી રૂ.6,051 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જુલાઈ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.220ના ભાવે ખૂલી, રૂ.3.70 વધી રૂ.223.40 અને નેચરલ ગેસ-મિની જુલાઈ વાયદો 3.6 વધી 223.6 બોલાઈ રહ્યો હતો. કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે રૂ.10.51 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી ઓગસ્ટ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.56,100ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,580 અને નીચામાં રૂ.56,100 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.260 વધી રૂ.56,460ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.4.90 ઘટી રૂ.890.60 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.7,784 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 19486.54 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,931.91 કરોડનાં 4,982.841 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,273.26 કરોડનાં 317.404 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.721.98 કરોડનાં 1,192,500 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.844.48 કરોડનાં 38,154,500 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.137.49 કરોડનાં 6,973 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.38.51 કરોડનાં 2,112 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.551.26 કરોડનાં 7,613 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.274.69 કરોડનાં 12,714 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.4.06 કરોડનાં 720 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.6.45 કરોડનાં 72 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.