અમદાવાદ, 6 ઓક્ટોબર

કોનકોર્ડ બાયો /જેફરી: કંપની પર ખરીદી શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1260 (પોઝિટિવ)

બજાજ ફાઇનાન્સ / જેફરીઝ: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 8830. (પોઝિટિવ)

ટાટા મોટર્સ /નોમુરા: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 786 (પોઝિટિવ)

ટાટા મોટર્સ / MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 711 (પોઝિટિવ)

MS /મણપ્પુરમ: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 183 (પોઝિટિવ)

ગોદરેજ સીપી /MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1072 (પોઝિટિવ)

ગોદરેજ CP / જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1200 (પોઝિટિવ)

JSPL /મૅક્વેરી: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ પર અપગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 808 પર વધારો. (પોઝિટિવ)

ટાટા સ્ટીલ / મેક્વેરી: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, 151ના દરે લક્ષ્ય ભાવ વધારવો. (પોઝિટિવ)

હિન્દાલ્કો/  મેક્વેરી: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 562 પર વધારો. (પોઝિટિવ)

કોલ ઈન્ડિયા / મેક્વેરી: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, રૂ. 322 પર લક્ષ્ય ભાવ વધારવો. (પોઝિટિવ)

IT સ્ટોક્સ / Citi: FY24 (H1 કરતાં H2) સર્વસંમતિને પહોંચી વળવા માટે જરૂરી EBIT વૃદ્ધિ 5%-78% છે. ધીમી વૃદ્ધિ સેટઅપમાં મુશ્કેલ. (નેચરલ)

JSW સ્ટીલ /મેક્વેરી: કંપની પર ન્યુટ્રલ પર ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 841 પર વધારો. (નેચરલ)

વોડાફોન / CLSA: કંપની પર વેચાણ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 7 (નેચરલ)

NHPC /CLSA: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 63 (નેચરલ)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)