મુંબઇ, 10 ઓક્ટોબર

લ્યુપિન /મેક્વેરી: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1275 પર વધારો. (પોઝિટિવ)

ઓરો ફાર્મા /મેક્વેરી: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1000 પર વધારો (પોઝિટિવ)

આલ્કેમ / મેક્વેરી: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3175 પર વધારો. (પોઝિટિવ)

Cipla: /મેકક્વેરી કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખે છે, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1295 પર વધારશે. (પોઝિટિવ)

ડૉ રેડ્ડી /મૅક્વેરી: કંપની પર આઉટપરફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 6300 (પોઝિટિવ)

સન ફાર્મા/ મેક્વેરી: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1275 (પોઝિટિવ)

એસ્કોર્ટ્સ /ડીએએમ કેપિટલ: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, ટાર્ગેટ કિંમત રૂ 5100 પર વધારો (પોઝિટિવ)

GSPL / HSBC: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, ટાર્ગેટ કિંમત રૂ. 328 પર વધારો (પોઝિટિવ)

ટાટા મોટર્સ /CLSA: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 777 (પોઝિટિવ)

IRM ENERGY: કંપનીનો આઇપીઓ તા. 18 ઓક્ટોબરે ખૂલી રહ્યો છે. પ્રાઇમરી માર્કેટ પંડિતો અને બ્રોકર્સ કરે છે. ભલામણ (પોઝિટિવ)

HSBC / Titan: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3900 પર વધારો (પોઝિટિવ)

લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ / MS: SBI લાઇફ અને HDFC લાઇફ એ સતત ત્રીજા મહિને ખાનગી ક્ષેત્રને પાછળ છોડી દીધું છે (પોઝિટિવ)

રિલાયન્સ ઇન્ડ: / MS કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2821 (નેચરલ)

Zydus Life / Macquarie: કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ જાળવો, 490 પર લક્ષ્ય ભાવ વધારવો. (નેચરલ)

IPCA લેબ્સ /મેકક્વેરી: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 850 પર વધારો. (નેચરલ)

અદાણી પોર્ટ્સ/ CLSA: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 878 (નેચરલ)

એલઆઈસી હાઉસિંગ / એચએસબીસી: કંપનીને ઘટાડવા માટે ડાઉનગ્રેડ કરો, રૂ. 400/શના દરે લક્ષ્ય ભાવ વધારો. (નેચરલ)

બેંક બરોડા/HSBC: કંપનીને ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 220 (નેચરલ)

ઉજ્જિવન /એચએસબીસીઃ ડાઉનગ્રેડ ટુ હોલ્ડ ઓન કંપની, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 620. (નેચરલ)

મારુતિ /નોમુરા: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 10422 ન્યુટ્રલ)

SBI કાર્ડ્સ / HSBC: કંપનીને હોલ્ડ કરવા માટે ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 860 પર વેચી શકાય. (નેગેટિવ)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)