અમદાવાદ, 20 ઓક્ટોબરઃ

અલ્ટ્રાટેક/CLSA: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ પર અપગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 9450. (પોઝિટિવ)

HSBC/ અલ્ટ્રાટેક: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 9300. (પોઝિટિવ)

અલ્ટ્રાટેક/ જેફરી: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય રૂ. 9700. (પોઝિટિવ)

ITC/ જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 530. (પોઝિટિવ)

ITC /MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 493 (નેચરલ)

HUL/જેફરી: કંપની પર હોલ્ડ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2720. (પોઝિટિવ)

નેસ્લે/ મેક્વેરી: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 23270. (નેચરલ)

નેસ્લે / જેફરી: કંપની પર હોલ્ડ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 20600. (નેચરલ)

હેવલ્સ /UBS: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, રૂ. 1880 પર લક્ષ્ય કિંમતમાં ઘટાડો કરો. (નેચરલ)

વોલ્ટાસ/ યુબીએસ: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 885. (નેચરલ)

એસ્ટ્રલ/ MS: કંપની પર સમાન વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1844. (નેચરલ)

IGL/ જેફરી: કંપનીને હોલ્ડ કરવા માટે ડાઉનગ્રેડ, રૂ 465 પર લક્ષ્ય કિંમત (નેગેટિવ)

હેવલ્સ/ નોમુરા: કંપની પર તટસ્થતા જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમતમાં રૂ. 1410 પર ઘટાડો કરો (નેગેટિવ)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)