અમદાવાદ, 7 ફેબ્રુઆરીઃ આજે જાહેર થનારા કંપની પરીણામોમાં AIA ENG, APOLLOTYRE, CUMMINS, LUPIN, NESTLE, POWERGRID, TATACONSUM, TRENT વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ, ફંડ હાઉસ તેમજ માર્કેટ નિષ્ણાતો દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલા અંદાજો રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરાયા છે.

Q3FY24 EARNING CALENDAR 07.02.2024: AARTIPHARM, AIAENG, APOLLOTYRE, ASHOKA, AVL, CANTABIL, CUMMINSIND, DREAMFOLKS, EMIL, EXXARO, FDC, FLUOROCHEM, FSL, FORTIS, GICRE, GIPCL, GNFC, HBLPOWER, HMT, IPL, JAMNAAUTO, JKPAPER, KPIL, LUPIN, MANAPPURAM, NESTLEIND, NOCIL,  PARAGMILK, PICCADIL, POWERGRID, RAMCOSYS, RELIGARE, RICOAUTO, SAFARI, SANGHVIMOV, SHALBY, SOBHA, SOLARINDS, STARCEMENT, SUBEXLTD, TATACONSUM, TBZ, TRENT, UNOMINDA, VARROC, VASCONEQ, ZUARI

AIAENG

Revenue expected at Rs 1261 crore versus Rs 1226 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 322 crore versus Rs 365 crore

EBITDA margin expected to be seen at 25.5% versus 29.8%

Net profit expected to be seen at Rs 296 crore versus of Rs 352 crore

APOLLOTYRE

Revenue expected at Rs 6623 crore versus Rs 6422 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1168 crore versus Rs 913 crore

EBITDA margin expected to be seen at 17.6% versus 14.2%

Net profit expected to be seen at Rs 507 crore versus of Rs 292 crore

CUMMINSIND

Revenue expected at Rs 2298 crore versus Rs 2180 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 390 crore versus Rs 412 crore

EBITDA margin expected to be seen at 17.0% versus 18.9%

Net profit expected to be seen at Rs 351 crore versus of Rs 360 crore

LUPIN

Revenue expected at Rs 4908 crore versus Rs 4322 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 895 crore versus Rs 532 crore

EBITDA margin expected to be seen at 18.2% versus 12.32%

Net profit expected to be seen at Rs 461 crore versus of Rs 153 crore

NESTLEIND

Revenue expected at Rs 4725 crore versus Rs 4257 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1120 crore versus Rs 977 crore

EBITDA margin expected to be seen at 23.7% versus 22.9%

Net profit expected to be seen at Rs 744 crore versus of Rs 628 crore

POWERGRID

Revenue expected at Rs 11,387 crore versus Rs 11,262 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 9873 crore versus Rs 9893 crore

EBITDA margin expected to be seen at 86.7% versus 87.8%

Net profit expected to be seen at Rs 3635 crore versus of Rs 3645 crore

TATACONSUM

Revenue expected at Rs 3760 crore versus Rs 3474 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 542 crore versus Rs 453 crore

EBITDA margin expected to be seen at 14.40% versus 13.06%

Net profit expected to be seen at Rs 349 crore versus of Rs 273 crore

TRENT

Revenue expected at Rs 3307 crore versus Rs 2303 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 534 crore versus Rs 323 crore

EBITDA margin expected to be seen at 16.14% versus 14.03%

Net profit expected to be seen at Rs 310 crore versus of Rs 167 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 08.02.2024: 3MINDIA, AARTIIND, APOLLOHOSP, ASTERDM, ASTRAMICRO, ASTRAZEN, BALMLAWRIE, BALRAMCHIN, BECTORFOOD, BEML, BIOCON, BOMDYEING, CARTRADE, CONCORDBIO, DCXINDIA, ELECTCAST, ESAFSFB, ESCORTS, GABRIEL, GRASIM, GREAVESCOT, HARSHA, HCC, INDIASHLTR, IRCON, ITDCEM, JAICORPLTD, JKLAKSHMI, KNRCON, LICI, MEDANTA, MMTC, MUNJALSHOW, NCC, ORCHPHARMA, PAGEIND, PATANJALI, PFC, RAMCOCEM, RATNAMANI, RVNL, SALZERELEC, SCHNEIDER, SKFINDIA, SURYAROSNI, THERMAX, TORNTPOWER, UBL, UNIPARTS, WONDERLA, ZOMATO, ZYDUSWELL

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)