અમદાવાદ, 24 ઓગસ્ટ

બર્નસ્ટીન /PayTM: કંપની પર આઉટપરફોર્મ શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1100 (પોઝિટિવ)

Reliance Ind/ CLSA બાય ઓન કંપની જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3060 (પોઝિટિવ)

MOSL /Reliance Ind: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2920 (પોઝિટિવ)

રિલાયન્સ ઇન્ડ / Citi: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2750 (નેચરલ)

ઈન્ડિગો / જેફરી: કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2070 (નેચરલ)

SBI કાર્ડ્સ / બર્નસ્ટીન: કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 650 (નેચરલ)

સન ફાર્મા / મેક્વેરી: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1275 (નેચરલ)

સન ફાર્મા / HSBC: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1275 (નેચરલ)

સન ફાર્મા/ નોમુરા: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1313 (નેચરલ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)