અમદાવાદ, 18 ઓક્ટોબર

HSBC/ બજાજ ફિન: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, રૂ. 9620(પોઝિટિવ)

બજાજ ફિન / જેફરી: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, રૂ. 9470(પોઝિટિવ)

Bjaj Fin/CLSA: બાય ઓન કંપની જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 9500. (પોઝિટિવ)

ટાટા મોટર્સ /CLSA: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 807. (પોઝિટિવ)

કોટક બેંક /જેફરી: બેંક પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2400 (પોઝિટિવ)

મારુતિ /MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 11963 (પોઝિટિવ)

L&TFH /નુવામા: કંપની પર બાય શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 160 (પોઝિટિવ)

MS/ Can Fin Home: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1000 (પોઝિટિવ)

ICICI Pru / MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમતમાં રૂ. 665. (નેચરલ)

ICICI Pru / HSBC: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 670 (નેચરલ)

Tata Elxsi / MS: કંપની પર ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 6400 (નેચરલ)

નોમુરા / LTTS: કંપની પર ઘટાડો જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3450 (નેચરલ)

LTTS/MS: કંપની પર ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 4000 (નેચરલ)

LTTS /MS: કંપનીને પકડી રાખવા માટે ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 4606/sh (નેચરલ)

બજાજ ફિન /મેકક્વેરી: કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 8033 (નેચરલ)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)