અમદાવાદ, 24 એપ્રિલઃ વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ અને ઇન્સ્ટિટ્યુટ્સ દ્વારા ખરીદવા કે વેચવા માટે કરાયેલા સ્ટોક્સની યાદી આ સાથે અભ્યાસ માટે રજૂ કરવામાં આવી છે. તે અનુસાર આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્ક ખરીદવા માટે પાંચ બ્રોકરેજ હાઉસે સલાહ આપી છે. તો ચાર બ્રોકરેજ હાઉસે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ખરીદવા સલાહ આપી છે.

Jefferies on ICICI Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1180/Sh (Positive)

GS on ICICI Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1100/Sh (Positive)

Bernstein on ICICI Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1000/Sh (Positive)

CLSA on ICICI Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1200/Sh (Positive)

JP Morgan on ICICI Bank: Maintain Overweight on Bank, target price at Rs 1150/Sh (Positive)

JP Morgan on Reliance: Maintain Overweight on company, target price at Rs 2960/Sh (Positive)

Jefferies on Reliance: Maintain Buy on company, target price at Rs 3125/Sh (Positive)

GS on Reliance: Maintain Buy on company, target price at Rs 2890/Sh (Positive)

CLSA on Reliance: Maintain Buy on company, target price at Rs 2970/Sh (Positive)

Nuvama on Reliance: Maintain Buy on company, target price at Rs 3205/Sh (Positive)

Bernstein on HDFC Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 2200/Sh (Positive)

CLSA on HDFC BK: RBI has allowed group to increase its shareholding in HDFC Life & HDFC ERGO to 50%, this removes overhang for HDFC Life (Positive)

Kotak on Reliance: Maintain Buy on company, target price at Rs 2800/Sh (Neutral)

BofA on Reliance: Maintain Buy on company, target price at Rs 2775/Sh (Neutral)

JP Morgan on Wipro: Maintain Underweight on company, target to Rs 360/sh (Neutral)

Nomura on Sun Pharma: Maintain Buy on company, target to Rs 1190/sh (Neutral)

MS on Yes Bank: Maintain Underweight on Bank, target to Rs 17.5/sh (Neutral)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)