અમદાવાદ, 29 જાન્યુઆરીઃ વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસિસ, ફંડ હાઉસિસ અને માર્કેટ નિષ્ણાતો દ્વારા પસંદગીની સ્ક્રીપ્સ ઉપર ઇન્ટ્રા-ડે, શોર્ટ, મિડિયમ, લોંગટર્મ વોચ માટે કરાયેલી ભલામણો રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Jefferies on Dalmia Bharat: Maintain Buy on Company, target price at Rs 2940(Positive)

CLSA on Dalmia Bharat: Upgrade to Buy on Company, raise target price at Rs 2700(Positive)

Jefferies on ACC: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 2800(Positive)

Citi on ACC: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 2900(Positive)

Kotak on BlueJet: Initiate Add on Company, target price at Rs 410(Positive)

Jefferies on Concor: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1101(Positive)

HSBC on Shriram Finance: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 2720(Positive)

Nomura on Shriram Finance: Maintain Buy on Company, target price at Rs 2700(Positive)

Kotak on Cipla: Maintain Add on Company, raise target price at Rs 1475(Positive)

CLSA on Cipla: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1500(Positive)

CLSA on DB Corp: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 380(Positive)

HSBC on PVR Inox: Maintain Buy on Company, target price at Rs 2140(Positive)

MS on Hind Petro: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 555(Positive)

CLSA on SBI Life: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1730(Positive)

Jefferies on PNB: Maintain Hold on Bank, raise target price at Rs 100(Neutral)

Jefferies on CMS Info: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 460(Neutral)

Jefferies on SBI Life: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1700(Neutral)

Jefferies on Syngene: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 690(Neutral)

Jefferies on IGL: Maintain Hold on Company, target price at Rs 430(Neutral)

MS on IGL: Maintain Equal weight on Company, target price at Rs 413.0(Neutral)

Jefferies on IGL: Maintain Hold on Company, target price at Rs 434.75(Neutral)

Citi on Reliance Ind: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 2910(Neutral)

MS on Chola FIn: Maintain Equal weight on Company, target price at Rs 1240.0(Neutral)

Incred on Cipla: Downgrade to Hold on Company, raise target price at Rs 1475(Neutral)

Citi on AU Small Bank: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 780(Neutral)

BofA on Tata Tech: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 1250(Neutral)

Nomura on Hind Petro: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 305(Neutral)

Nomura on IOC: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 105(Neutral)

Citi on DLF: Maintain Sell on Company, target price at Rs 511(Neutral)

Kotak on Yes bank: Maintain Sell on Bank, target price at Rs 19(Neutral)

Macquarie on HDFC bank: Maintain Outperform on Bank, target price at Rs 2075(Neutral)

Jefferies on SBI Cards: Maintain Hold on Company, target price at Rs 830(Neutral)

MS on SBI Cards: Maintain Equal weight on Company, cut target price at Rs 750(Neutral)

Incred on SBI Cards: Maintain Reduce on company, cut target to Rs 500from Rs 600(Negative)

Elara on SBI Cards: Downgrade to Sell on Company, cut target to Rs 719(Negative)

CLSA on Sterlite Tech: Downgrade to Sell on Company, cut target to Rs 127(Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)