અમદાવાદ, 12 માર્ચઃ અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ તેમજ ફંડ હાઉસ દ્વારા પસંદગીના શેર્સમાં ખરીદી/ વેચાણ/ હોલ્ડ માટે ભલામણ કરવામાં આવી છે તે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Jefferies on India Mart: Maintain Buy on Company, target price at Rs 3400 (Positive)

Jefferies on AB Capital: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 225 (Positive)

BofA on AB Capital: Maintain Buy on Company, target price at Rs 214 (Positive)

MS on GAIL: Maintain Overweight on Company, raise target price at Rs 213 (Positive)

MOSL on Adani Ports: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1600 (Positive)

HSBC on Adani Ports: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1560 (Positive)

HSBC on Zomato: Maintain Buy on Company, target price at Rs 200 (Positive)

Citi on GAIL: Maintain Buy on Company, target price at Rs 200 (Positive)

MOSL on GAIL: Maintain Buy on Company, target price at Rs 215 (Positive)

Macquarie on Asian Paints: Maintain Outperform on Company, target price at Rs 4000 (Positive)

Jefferies on Power utilities and capital goods: “Industrial/Power stocks have rallied in the last 1-3 years”. L&T, Power Grid and NTPC are further re-rating case (Positive)

Citi on HDFC AMC: Maintain Sell on Company, target price at Rs 2350 (Neutral)

JP Morgan on Westlife: Maintain Overweight on Company, cut target price at Rs 905 (Neutral)

MS on AB Capital: Maintain Equal weight on Company, target price at Rs 196 (Neutral)

Macquarie on Kansai: Maintain Neutral on Company, cut target price at Rs 320 (Neutral)

Macquarie on Berger: Maintain Neutral on Company, cut target price at Rs 490 (Neutral)

Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)