અમદાવાદ, 14 માર્ચઃ વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ અને ફંડ હાઉસ તરફથી પસંદગીના શેર્સમાં ખરીદી/ વેચાણ/ હોલ્ડ માટે ભલામણ કરાઇ છે. જે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

CLSA on L&T: Maintain Buy on Company, target price at Rs 4260 (Positive)

Jefferies on Coal India: Maintain Buy on Company, target price at Rs 520 (Positive)

MOSL on AU Bank: Maintain Buy on Company, target price at Rs 720 (Positive)

Jefferies on Chola FIn: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1400 (Positive)

JP Morgan on Godrej CP: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 1300 (Positive)

HSBC on OMCs: Reiterate buy on BPCL, HPCL and IOC on hopes of rational policy decision-making, day-adjusted oil product demand grew 3% YoY & auto fuels 3.3% YoY (Positive)

CLSA on ONGC: Production started at KG block. Potential US$6bn NAV addition (Positive)

Jefferies on ITC: Maintain Hold on Company, target price at Rs 430 (Neutral)

HSBC on IIFL Fin: Downgrades to Reduce on Company, cut target price at Rs 340 (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)