અમદાવાદ, 31 જાન્યુઆરીઃ વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ, ફંડ હાઉસ અને માર્કેટ નિષ્ણાતો દ્વારા ઇન્ટ્રા-ડે ટ્રેડ માટે પસંદગીના શેર્સમાં ખરીદી/ વેચાણ/ હોલ્ડ માટેની ભલામણ કરવામાં આવી છે. રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરાઇ છે.

Citi on PB Fintech: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1150from Rs 1035(Positive)

BofA on PB Fintech: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 995(Positive)

HSBC on Titagarh Rail: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1200(Positive)

Citi on NTPC: Maintain Buy on Company, target price at Rs 349(Positive)

Citi on Exide Ind: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 370(Positive)

Emkay on BPCL: Maintain Buy on Company, target price at Rs 600(Positive)

Citi on BPCL: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 655(Positive)

MOSL on Blue Dart: Maintain Buy on Company, target price at Rs 7850(Positive)

Citi on Petronet: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 220(Positive)

MS on Reliance Ind: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 3100(Positive)

BofA on Glenmark Life: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 940(Positive)

HSBC on Nippon AMC: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 613(Positive)

HSBC on KPIT TECH: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1930(Positive)

Citi on Larsen: Maintain Buy on Company, target price at Rs 4082(Neutral)

CLSA on Larsen: Maintain Buy on Company, target price at Rs 4260(Neutral)

Incred on Larsen: Maintain Buy on Company, target price at Rs 4016(Neutral)

Investec on Larsen: Maintain Buy on Company, target price at Rs 3260(Neutral)

Jefferies on Larsen: Maintain Buy on Company, target price at Rs 4135(Neutral)

Incred on M&M Fin: Maintain Buy on Company, target price at Rs 370(Neutral)

MS on M&M Fin: Maintain Equal weight on Company, target price at Rs 300(Neutral)

Citi on M&M Fin: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 315(Neutral)

CLSA on M&M Fin: Maintain Buy on Company, target price at Rs 360(Neutral)

Incred on M&M Fin: Maintain Add on Company, target price at Rs 370(Neutral)

Citi on Dr Reddy: Maintain Sell on Company, target price at Rs 5290(Neutral)

CLSA on Dr Reddy: Downgrade to Underperform on Company, raise target price at Rs 6060(Neutral)

MOSL on BPCL: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 475(Neutral)

Citi on UTIAMC: Maintain Sell on Company, target price at Rs 800(Neutral)

MOSL on Mahindra Logistics: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 380(Neutral)

Macquarie on Voltas: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 842(Neutral)

Citi on Star Health: Maintain Sell on Company, target price at Rs 540(Neutral)

Investec on Astral Pipes: Maintain Buy on Company, target price at Rs 2450(Neutral)

CLSA on Astral Pipes: Maintain Sell on Company, target price at Rs 1760(Neutral)

Investec on Bajaj Finserve: Maintain Hold on Company, target price at Rs 1640(Neutral)

MS on SRF: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 2634(Neutral)

Citi on UTI AMC: Maintain Sell on Company, target price at Rs 815(Neutral)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)