અમદાવાદ, 8 ફેબ્રુઆરીઃ યસ બેન્કમાં તેજીનો કરંટ જોવાયો હોવાથી મોટાભાગના બ્રોકરેજ હાઉસ તેની ભલામણ કરી રહ્યા છે. પેટીએમ અને જિયો ફાઇનાન્સ વચ્ચે જોડાણની અફવા વચ્ચે આ બન્ને શેર્સમાં પણ તેજીનો પવન ચાલ્યો છે. ઇરેડામાં બુધવારે મંદીની સર્કીટ નોંધાઇ છે. અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ દ્વારા કરાયેલી કેટલીક ભલામણો રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

MS on Trent: Maintain Equal weight on Company, raise target price at Rs 3675 (Positive)

Jefferies on Trent: Maintain Hold on Company, raise target price at Rs 3500 (Positive)

MOSL on Trent: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 4200 (Positive)

Citi on Nestle: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 2900 (Positive)

MOSL on Nestle: Maintain Buy on Company, target price at Rs 2400 (Positive)

Jefferies on JB Pharma: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 2000 (Positive)

UBS on HDFC Bank: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1900 (Positive)

MS on Tata Consumer: Maintain Equal weight on Company, raise target price at Rs 1305 (Positive)

Citi on Power Grid: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 300 (Positive)

Citi on Endurance: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 2300 (Positive)

MOSL on Birla Corp: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1800 (Positive)

CLSA on January Life Insurance Data; Max life fastest followed by ICICI Pru Life (Positive)

CLSA on Nazara Tech: Maintain Sell on Company, cut target price at Rs 570 (Neutral)

Citi on Infosys: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 1685 (Neutral)

Emkay on Uno Minda: Maintain Reduce on Company, target price at Rs 650 (Neutral)

Macquarie on Lupin: Maintain Outperform on Company, target price at Rs 1530 (Neutral)

MS on Britannia: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 5243 (Neutral)

MS on Nestle: Maintain Underweight on Company, target price at Rs 1981 (Neutral)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)