અમદાવાદ, 19 જાન્યુઆરીઃ હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લિમિટેડે ડિસેમ્બર-23ના અંતે પૂરાં થયેલા ત્રિમાસિક માટે ચોખ્ખો નફો સ્ટ્રીટ અંદાજ કરતાં નીચો નોંધાવ્યો છે. બ્રોકરેજ હાઇસના અંદાજ અનુસાર Q3નો ચોખ્ખો નફો રૂ. 2,678 કરોડ રહેવાની શક્યતા હતી. તેની સામે કંપનીએ  FY24 ના ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં રૂ. 2,519 કરોડનો સ્ટેન્ડઅલોન ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો હતો, જે અગાઉના નાણાકીય વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરમાં રૂ. 2,505 કરોડથી માત્ર 0.55 ટકાની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. અગાઉના ત્રિમાસિક સપ્ટેમ્બર ગાળામાં રૂ. 2717 કરોડની સરખામણીએ નફામાં અનુક્રમે 7.28 ટકાનો ઘટાડો નોંધાવ્યો હતો.

કંપનીની કુલ આવક રૂ. 14,928 કરોડ છે, જે એક વર્ષ અગાઉના ક્વાર્ટરમાં રૂ. 14,986 કરોડની સરખામણીએ 0.38 ટકા ઘટી છે અગાઉના ક્વાર્ટરમાં રૂ. 15,027 કરોડની આવકમાં અનુક્રમે 0.6 ટકાનો ઘટાડો નોંધાવ્યો હતો.

19 જાન્યુઆરીએ HULનો શેર નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં 0.78 ટકા વધીને રૂ. 2567.8 પર બંધ થયો હતો.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)