અમદાવાદ, 5 ફેબ્રુઆરીઃ આજે જાહેર થઇ રહેલા મહત્વના કંપની પરીણામોમાં ASHOKLEY, BAJAJELEC, BHARTIARTL, tatachem સહિતની કેટલીક કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ, ફંડ હાઉસ અને માર્કેટ નિષ્ણાતો દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલા અંદાજો રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Q3FY24 EARNING CALENDAR 05.02.2024: APLLTD, ASHOKLEY, ASKAUTOLTD, AVANTIFEED, BAJAJCON, BAJAJELEC, BANCOINDIA, BHARTIARTL, CHOLAHLDNG, EIHAHOTELS, GET&D, IDEAFORGE, KANSAINER, KPRMILL, LINDEINDIA, MANINFRA, ORIENTCEM, PARADEEP, PRINCEPIPE, RESPONIND, SPARC, SUVENPHAR, TAJGVK, TATACHEM, TRITURBINE, TVSSCS, VBL, VIJAYA, VRLLOG

ASHOKLEY

Revenue expected at Rs 9180 crore versus Rs 9030 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 960 crore versus Rs 797 crore

EBITDA margin expected to be seen at 10.5% versus 8.8%

Net profit expected to be seen at Rs 489 crore versus of Rs 357 crore

BAJAJELEC

Revenue expected at Rs 1466 crore versus Rs 1484 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 94 crore versus Rs 101 crore

EBITDA margin expected to be seen at 6.44% versus 6.85%

Net profit expected to be seen at Rs 60 crore versus of Rs 61 crore

BHARTIARTL

Revenue expected at Rs 37,988 crore versus Rs 35,804 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 19,981 crore versus Rs 18,084 crore

EBITDA margin expected to be seen at 52.59% versus 50.51%

Net profit expected to be seen at Rs 3426 crore versus of Rs 2258 crore

TATACHEM

Revenue expected at Rs 3821 crore versus Rs 4148 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 767 crore versus Rs 922 crore

EBITDA margin expected to be seen at 20.1% versus 22.2%

Net profit expected to be seen at Rs 248 crore versus of Rs 398 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 06.02.2024: AGI, AJMERA, AKZOINDIA, ANANTRAJ, AZAD, BIRLACORPN, BLUEJET, BRIGADE, BRITANNIA, CAMS, CHAMBLFERT, DEEPINDS, DOLLAR, EIDPARRY, EIHOTEL, EVEREADY, GOCOLORS, GODREJPROP, GPIL, GSFC, IOLCP, JBCHEPHARM, JKTYRE, LEMONTREE, MFSL, NAVINFLUOR, NAZARA, NLCINDIA, NYKAA, PNCINFRA, RADICO, REDINGTON, SFL, SYRMA, TIMKEN, TRIDENT, TTML, USHAMART, VAKRANGEE, VMART, WELCORP, ZAGGLE

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)