અમદાવાદ, 21 ઓગસ્ટઃ ગત સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે નિફ્ટી-50એ ગેપડાઉન ઓપનિંગ અને 19300 નીચેના ટ્રેડિંગ અને છેલ્લે 19300 ઉપર બંધ સાથે સંકેત આપ્યો હતો કે, માર્કેટમાં તેજી- મંદી વચ્ચે સેન્ટિમેન્ટ ઝોલા ખાઇ રહ્યું છે. ટેકનિકલી નિફ્ટીએ 19300ની સપાટી સોમવારે જાળવવી મસ્ટ છે. જો તેની નીચે જાય તો 18900 પોઇનટ મજબૂત ટેકાની સપાટી ધ્યાનમાં રાખી શકાય. ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડર્સ માટે ખાસ સૂચના છે કે, 19400 ક્રોસ થાય તો નવી બાય પોઝિશન ધ્યાનમાં રાખવી તેવી સલાહ સ્ટોક્સબોક્સ તરફથી આપવામાં આવી છે.

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)