અમદાવાદ, 7 મેઃ એસએમઇ પ્લેટફોર્મ ઉપર આ સપ્તાહે ઓરો ઇમ્પેક્સનો આઇપીઓ તા. 10 મે એ ખુલી તા. 12 મેના રોજ બંધ થઇ રહ્યો છે. કંપની શેરદીઠ રૂ. 74-78ની પ્રાઇસ બેન્ડ સાથે શેર્સ ઓફર કરી રહી છે. તેની લોટ સાઇઝ રૂ. 1600 શેર્સની રહેશે અને ઇશ્યૂ એનએસઇ એસએમઇ ઇમર્જ પ્લેટફોર્મ ખાતે લિસ્ટેડ કરાવવાની દરખાસ્ત ધરાવે છે.

લિસ્ટેડ 47 પૈકી 30 એસએમઇ આઇપીઓમાં પોઝિટિવ રિટર્ન

બીએસઇ અને એનએસઇના એસએમઇ પ્લેટફોર્મ ઉપર કેલેન્ડર વર્ષ 2023માં અત્યારસુધીમાં કુલ 47 આઇપીઓ લિસ્ટેડ થયા છે. તે પૈકી 30માં પોઝિટિવ અને 17માં નેગેટિવ રિટર્ન છૂટી રહ્યું છે. તે પૈકી Homesfy Realty અને Macfosમાં 100 ટકાથી પણ વધુ રિટર્ન છૂટી રહ્યું છે.

કરન્ટ એસએમઇ આઇપીઓ એટ એ ગ્લાન્સ

CompanyOpenClosePrice (Rs)Lot SizeExchange
Auro ImpexMay 10May 1274 to 781,600NSE SME

કેલેન્ડર 2023માં લિસ્ટેડ એસએમઇ કંપનીઓનો દેખાવઃ એટ એ ગ્લાન્સ

Company NameListed OnIssue PriceListing Day CloseListing Day GainCurrent PriceProfit/Loss
Retina PaintsMay 33030.51.67%29.92-0.27%
Quicktouch TechnologiesMay 261610%110.981.8%
 A G UniversalApr 246060.10.17%53.2-11.33%
 Pattech Fitwell TubeApr 215057.615.2%57.6515.3%
 MOS UtilityApr 187694.524.34%103.9536.78%
 Sancode TechnologiesApr 184760.829.36%82.375.11%
 Infinium PharmachemApr 17135147.89.48%192.542.59%
 Exhicon Events MediaApr 176467.25%94.747.97%
 Sotac PharmaceuticalsApr 13111120.758.78%1153.6%
 Maiden ForgingsApr 66359.86-4.98%60.27-4.33%
 Dev Labtech VentureMar 295150.21-1.55%53.154.22%
 Command PolymersMar 292826.5-5.36%26-7.14%
 Nirman Agri GeneticsMar 2899101.32.32%82.85-16.31%
 Bright Outdoor MediaMar 24146157.57.88%155.356.4%
 Quality Foils (India)Mar 246097.762.83%11083.33%
 Labelkraft TechnologiesMar 235555.791.44%54.99-0.02%
 VELS FilmMar 2299103.44.44%92-7.07%
 Sudarshan PharmaMar 227369.35-5%69-5.48%
 MCON Rasayan IndiaMar 204050.426%75.0587.63%
 Prospect CommoditiesMar 206161.450.74%7116.39%
 Vertexplus TechnologiesMar 1596106.0510.47%11721.88%
 Systango TechnologiesMar 1590102.914.33%17998.89%
 ITCONS E-SolutionsMar 135149.33-3.27%48.05-5.78%
 ResGenMar 134746.57-0.91%51.18.72%
 SVJ EnterprisesMar 93636.10.28%34.2-5%
 Amanaya VenturesMar 92319.1-16.96%12.14-47.22%
 Srivasavi Adhesive TapesMar 941422.44%70.2571.34%
 Patron EximMar 62726.98-0.07%8.1-70%
 MacfosMar 1102174.871.37%273.15167.79%
 Viaz TyresMar 16268.059.76%54-12.9%
 Sealmatic IndiaMar 1225236.255%326.244.98%
 Agarwal Float GlassFeb 234244.054.88%36.6-12.86%
 Lead Reclaim and RubberFeb 212527.6510.6%39.5558.2%
 Indong Tea CompanyFeb 212621.8-16.15%14.07-45.88%
 Shera EnergyFeb 175767.318.07%99.875.09%
 Earthstahl & AlloysFeb 84057.7544.38%54.1835.45%
 Gayatri RubbersFeb 73036.7522.5%42.6542.17%
 Transvoy LogisticsFeb 27174.555%72.52.11%
 DHARNI Capital ServicesJan 312020.251.25%22.412%
 Aristo Bio-TechJan 30728416.67%58.25-19.1%
 Ducol OrganicsJan 1978117.550.64%12661.54%
 Eastern Logica InfowayJan 17225283.526%237.055.36%
 Chaman MetallicsJan 163864.670%46.923.42%
 Rex Sealing and PackingJan 12135143.856.56%151.7512.41%
 SVS VenturesJan 122021.57.5%7.45-62.75%
 Anlon TechnologyJan 10100263.65163.65%159.959.9%
 RBM InfraconJan 43655.153.06%62.0572.36%
 Homesfy RealtyJan 2197287.9546.17%492149.75%