નાણાકીય વર્ષનો છેલ્લો દિવસઃ નિફ્ટી માટે 16800 મહત્વનો સપોર્ટ, 17343 મહત્વની રેઝિસ્ટન્સ

Ahmedabad, 31 march: On Wednesday, the benchmark BSE Sensex closed 346 points higher at 57,960, and the Nifty ended 129 points higher at 17,080. On Wednesday, after flat opening, Nifty traded above 17,000 after making a day low of 16,940.40 in the morning trade. Nifty closed on a higher high candle on the daily chart. Intraday traders can look for long opportunities only above the resistance level of 17,130 if the closing comes above 17,130 in15min chart. Traders can look for fresh shorts only if nifty breaks the 16,900 level &  remains below for 15 min to ensure short position.

Nifty Intraday Resistance and Support

Support 3Support 2Support 1NiftyResistance 1Resistance 2Resistance 3
16,97216,86416,78717,08117,15817,23517,343

Following up on the flat opening on Wednesday, Bank Nifty traded above 39,800 after making day low of 39,609.55 Bank nifty remains sideways near 200 DMA. Today, intraday traders can look for long  pportunities only above 40,100, and the price should remain above 40,100 for 15 minutes to confirm a long position. To confirm a short, the bank nifty needs to break the low of 39,100 & sustain it for 15 minutes.

Bank nifty Intraday Resistance and Support

Support 3Support 2Support 1Bank NiftyResistance 1Resistance 2Resistance 339,66139,41339,21639,91040,55240,30440,107

Intraday Picks

Sr no.ScripCloseTarget 1Target 2Stop lossRecommendation
1SBIN516.5522527515BUY ABOVE 518
2TATA STEEL103.6106106.9103.5BUY ABOVE 104.5
3NMDC110.2112.7114109BUY ABOVE 110.6
4INDUSIND BANK1057.1108010951055BUY ABOVE 1064
5LICI531.85525520533SELL BELOW 530

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)