મુંબઈ, 22 મેઃ દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે આ લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે રૂ.55,562.81 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.12,360.25 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 43193.14 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.74,026ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.74,026 અને નીચામાં રૂ.73,742ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.252 ઘટી રૂ.73,769ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની મે કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.20 ઘટી રૂ.60,340 અને ગોલ્ડ-પેટલ મે કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.25 ઘટી રૂ.7,246ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જૂન વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.230 ઘટી રૂ.73,740ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોનાના વાયદાના ભાવમાં રૂ.252 અને ચાંદીમાં રૂ.579ની નરમાઈ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.94,604ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.94,868 અને નીચામાં રૂ.94,041ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.579 ઘટી રૂ.94,146ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.530 ઘટી રૂ.94,102 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.525 ઘટી રૂ.94,094 બોલાઈ રહ્યો હતો.

તમામ બિનલોહ ધાતુઓ પણ ઘટી

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX તાંબુ મે વાયદો રૂ.929.65ના ભાવે ખૂલી, રૂ.20.85 ઘટી રૂ.914.30 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.80 ઘટી રૂ.245.85 તેમ જ સીસું મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.30 ઘટી રૂ.195ના ભાવ થયા હતા. જસત મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.30 ઘટી રૂ.273ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની મે વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.90 ઘટી રૂ.246.20 સીસુ-મિની મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.40 ઘટી રૂ.194.75 જસત-મિની મે વાયદો રૂ.2.20 ઘટી રૂ.272.95 બોલાઈ રહ્યો હતો.

મેન્થા તેલમાં પણ વૃદ્ધિ, ક્રૂડ તેલ, નેચરલ ગેસ ઢીલાં

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX ક્રૂડ તેલ જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,513ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,536 અને નીચામાં રૂ.6,455ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.53 ઘટી રૂ.6,515 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જૂન વાયદો રૂ.51 ઘટી રૂ.6,516 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ મે વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.219ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.30 ઘટી રૂ.222.30 અને નેચરલ ગેસ-મિની મે વાયદો 1.2 ઘટી 222.3 બોલાઈ રહ્યો હતો.

 બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.9.43 કરોડનાં કામકાજ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX કોટન ખાંડી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.55,800ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,020 અને નીચામાં રૂ.55,800ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.240 વધી રૂ.56,000ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ મે કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1.90 વધી રૂ.932 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.12,360 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 43,193 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,040.11 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.4,195.92 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.404.05 કરોડનાં 13,336 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,544.54 કરોડનાં 74,489 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.483.47 કરોડનાં 7,090 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.62.32 કરોડનાં 890 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.2,063.48 કરોડનાં 8,914 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.596.22 કરોડનાં 7,772 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.25.90 કરોડનાં 95 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.3.09 કરોડનાં 92 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ/ ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)