મુંબઈ, 14 ડિસેમ્બરઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં રૂ.57,082.55 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.17,071.68 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.39,989.55 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.61,391ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,692 અને નીચામાં રૂ.61,391ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.1,306ના ઉછાળા સાથે રૂ.62,505ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. આ સામે સોનાનો એપ્રિલ વાયદો રૂ.62,850 ખૂલી, ઉપરમાં રૂ.63,069 અને નીચામાં રૂ.62,721 બોલાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.1,280ની તેજી સાથે રૂ.62,884ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. ગોલ્ડ-ગિની ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.745ના ઉછાળા સાથે રૂ.50,301 અને ગોલ્ડ-પેટલ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.94ના ઉછાળા સાથે રૂ.6,137ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.1,275ના ઉછાળા સાથે રૂ.62,267ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોનામાં રૂ.1,306 અને ચાંદીમાં રૂ.3,299નો ઝડપી ઉછાળો

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.71,950ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.75,319 અને નીચામાં રૂ.71,950ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.3,299ના ઉછાળા સાથે રૂ.74,831ના સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. આ સામે ચાંદીનો મે વાયદો રૂ.3,114 ઊછળી રૂ.75,791 અને ચાંદી જુલાઈ વાયદો રૂ.3,079 ઊછળી રૂ.77,000 બોલાઈ રહ્યો  હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3,115ના ઉછાળા સાથે રૂ.74,766 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3,083ના ઉછાળા સાથે રૂ.74,742 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે તાંબુ ડિસેમ્બર વાયદો રૂ.719ના ભાવે ખૂલી, રૂ.12.70ની વૃદ્ધિ સાથે રૂ.726.40, જ્યારે એલ્યુમિનિયમ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.90 વધી રૂ.198.60 તેમ જ સીસું ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.70 વધી રૂ.183.80ના ભાવ થયા હતા. જસત ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3.40 વધી રૂ.221.60ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની ડિસેમ્બર વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.2.50 સુધરી રૂ.198.40, સીસુ-મિની ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.75 વધી રૂ.184.20, જસત-મિની ડિસેમ્બર વાયદો રૂ.3.30 વધી રૂ.221.40 થયો હતો.

ક્રૂડ તેલના વાયદામાં સેંકડા વધ્યાઃ કપાસ, કોટન-ખાંડી વાયદામાં સુધારો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર ક્રૂડ તેલ ડિસેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.5,813ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.5,914 અને નીચામાં રૂ.5,797ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.105 ઊછળી રૂ.5,886 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની ડિસેમ્બર વાયદો રૂ.106ના ઉછાળા સાથે રૂ.5,886 થયો હતો. નેચરલ ગેસ ડિસેમ્બર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.195.70ના ભાવે ખૂલી, પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.0.60 વધી રૂ.196.90 અને નેચરલ ગેસ-મિની ડિસેમ્બર વાયદો રૂ.0.40 વધી રૂ.196.90 થયો હતો.

મેન્થા તેલમાં નરમાઈ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે કોટન ખાંડી જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.56,800ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,800 અને નીચામાં રૂ.56,620ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.180 સુધરી રૂ.56,800ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. જ્યારે કપાસનો એપ્રિલ વાયદો રૂ.28 વધી રૂ.1,595ના ભાવ થયા હતા. મેન્થા તેલ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1.40 ઘટી રૂ.939.30 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.17,071 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.39,989 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર પ્રથમ સત્ર સુધીમાં કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં રૂ.3,594.86 કરોડનાં 5,751 લોટ્સ, ગોલ્ડ-ગિનીમાં રૂ.13.67 કરોડનાં 2,714 લોટ્સ, ગોલ્ડ-પેટલમાં રૂ.13.45 કરોડનાં 21,863 લોટ્સ, સોનું-મિનીમાં રૂ.896.48 કરોડનાં 14,393 લોટ્સ અને ચાદીના વાયદાઓમાં રૂ.5,340.02 કરોડનાં 23,868 લોટ્સ, ચાંદી-મિનીમાં રૂ.2,434.86 કરોડનાં 65,249 લોટ્સ અને ચાંદી-માઈક્રોમાં રૂ.1,685.56 કરોડનાં 2,26,166 લોટ્સના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલના વાયદાઓમાં રૂ.899.26 કરોડનાં 15,292 લોટ્સ અને ક્રૂડ તેલ-મિનીમાં રૂ.87.37 કરોડનાં 14,841 લોટ્સ તથા નેચરલ ગેસના વાયદાઓમાં રૂ.619.71 કરોડનાં 25,265 લોટ્સ અને નેચરલ ગેસ-મિનીમાં રૂ.63.85 કરોડનાં 13,037 લોટ્સનાં કામ થયાં હતાં. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.1.91 કરોડનાં 7 લોટ્સ, કપાસમાં રૂ.0.10 કરોડનાં 3 લોટ્સ અને મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં રૂ.8.95 કરોડનાં 261 લોટ્સનાં કામકાજ થયાં હતાં.

બિઝનેસ ગુજરાત વેબસાઈટમાં આવતાં news updates મેળવવા માટે નીચેની લિંક ઉપર ક્લિક કરી ફોલો કરો

https://whatsapp.com/channel/0029VaDvQgaDOQIYqUTAu20r

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)