મુંબઈ, 29 ફેબ્રુઆરીઃ દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં ગુરૂવારે આ લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે રૂ.27,650.85 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.4,714.02 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 22931.82 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.62,270ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,355 અને નીચામાં રૂ.62,150 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.99 ઘટી રૂ.62,150ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.35 ઘટી રૂ.49,962 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.16 વધી રૂ.6,130ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.29 વધી રૂ.61,821ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.69,041ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.69,438 અને નીચામાં રૂ.68,945 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.306 વધી રૂ.69,009 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.144 વધી રૂ.69,210 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.7 ઘટી રૂ.69,081 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં 5.02 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ તાંબુ ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.732.80ના ભાવે ખૂલી, રૂ.4.50 વધી રૂ.730.10 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.95 ઘટી રૂ.196.90 તેમ જ સીસું માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.30 ઘટી રૂ.178ના ભાવ થયા હતા. જસત ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3 વધી રૂ.216ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.70 વધી રૂ.199.70 સીસુ-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.70 ઘટી રૂ.176.80 જસત-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.1.75 વધી રૂ.216.95 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટનખાંડીમાં રૂ.480નો ઘટાડો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,496ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,527 અને નીચામાં રૂ.6,471 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.4 વધી રૂ.6,524 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની માર્ચ વાયદો રૂ.5 વધી રૂ.6,529 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ માર્ચ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.156ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.80 વધી રૂ.157.50 અને નેચરલ ગેસ-મિની માર્ચ વાયદો 0.9 વધી 157.7 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં રૂ.4નો મામૂલી સુધારો

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ કપાસ એપ્રિલ રૂ.1,592 રૂ.61 વધી કોટન ખાંડી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.62,400ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,600 અને નીચામાં રૂ.62,000 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.480 ઘટી રૂ.62,340ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.2.70 વધી રૂ.910 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.4,714 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 22,932 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,212.81 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,942.17 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.349.64 કરોડનાં 11,999 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.617.58 કરોડનાં 43,081 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.80.08 કરોડનાં 1,457 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.34.19 કરોડનાં 518 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.174.31 કરોડનાં 958 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.257.59 કરોડનાં 4,623 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.39.05 કરોડનાં 129 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.6.54 કરોડનાં 198 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)