મુંબઈ,1 ફેબ્રુઆરીઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં ગુરૂવારે રૂ.42,281.59 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.9,564.47 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.32709.05 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.62,880ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,924 અને નીચામાં રૂ.62,660 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.258 ઘટી રૂ.62,700ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.76 ઘટી રૂ.50,284 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.14 ઘટી રૂ.6,130ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.400 ઘટી રૂ.62,465ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.72,146ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.72,146 અને નીચામાં રૂ.71,220 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.988 ઘટી રૂ.71,259 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.919 ઘટી રૂ.71,391 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.945 ઘટી રૂ.71,387 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.8.06 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ તાંબુ ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.731.85ના ભાવે ખૂલી, રૂ.5.35 ઘટી રૂ.727.90 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.15 ઘટી રૂ.202.75 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.70 ઘટી રૂ.182ના ભાવ થયા હતા. જસત ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.85 ઘટી રૂ.222ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.2.05 ઘટી રૂ.203.10 સીસુ-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.70 ઘટી રૂ.182.60 જસત-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.2.75 ઘટી રૂ.222.60 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં રૂ.44નો સુધારો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ક્રૂડ તેલ ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,342ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,377 અને નીચામાં રૂ.6,273 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.44 વધી રૂ.6,357 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.40 વધી રૂ.6,358 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.179ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.40 વધી રૂ.178.60 અને નેચરલ ગેસ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 1.3 વધી 178.7 બોલાઈ રહ્યો હતો.

નેચરલ ગેસ, કોટન-ખાંડી, મેન્થા તેલમાં સાર્વત્રિક વૃદ્ધિ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ કોટન ખાંડી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.57,080ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.57,100 અને નીચામાં રૂ.57,000 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.80 વધી રૂ.57,100ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1.40 વધી રૂ.928.90 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.9,564 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.32,709 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,066.02 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.4,443.53 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.598.03 કરોડનાં 19,293 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.551.97 કરોડનાં 33,399 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.130.70 કરોડનાં 2,174 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.24.09 કરોડનાં 420 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.403.12 કરોડનાં 2,212 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.310.17 કરોડનાં 4,628 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.1.92 કરોડનાં 7 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.2.95 કરોડનાં 88 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)