મુંબઈ, 5 ફેબ્રુઆરીઃ દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં સોમવારે રૂ.36,138.68 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.6,277.93 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.29856.74 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.62,836ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.64,120 અને નીચામાં રૂ.62,501 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.378 વધી રૂ.63,528ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.206 ઘટી રૂ.50,055 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.9 ઘટી રૂ.6,120ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.169 ઘટી રૂ.62,470ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.70,776ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.71,030 અને નીચામાં રૂ.70,580 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.402 ઘટી રૂ.70,806 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.361 ઘટી રૂ.70,919 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.351 ઘટી રૂ.70,934 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.4.01 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX તાંબુ ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.721.75ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.50 ઘટી રૂ.719.55 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.60 ઘટી રૂ.200.10 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.15 ઘટી રૂ.181ના ભાવ થયા હતા. જસત ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.80 ઘટી રૂ.217ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.55 ઘટી રૂ.200.40 સીસુ-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.40 ઘટી રૂ.181.45 જસત-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.1.70 ઘટી રૂ.217.50 બોલાઈ રહ્યો હતો. સ્ટીલ રિબાર ફેબ્રુઆરી 1 ટન દીઠ રૂ.1,180 વધી રૂ.47,200 બંધ થયો હતો.

ક્રૂડ તેલ રૂ.45 ઘટ્યું, નેચરલ ગેસમાં સુધારો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX ક્રૂડ તેલ ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,033ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,054 અને નીચામાં રૂ.5,957 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.45 ઘટી રૂ.5,985 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.45 ઘટી રૂ.5,988 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.174ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.40 વધી રૂ.175.30 અને નેચરલ ગેસ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 1.4 વધી 175.5 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટન-ખાંડી, મેન્થા તેલ ઘટ્યા

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX કોટન ખાંડી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.57,420ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.57,900 અને નીચામાં રૂ.57,420 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.40 ઘટી રૂ.57,700ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1.60 ઘટી રૂ.911.20 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.6,278 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.29,857 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,193.02 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,413.67 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.531.25 કરોડનાં 17,348 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.424.01 કરોડનાં 26,485 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.93.72 કરોડનાં 1,500 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.13.78 કરોડનાં 243 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.373.01 કરોડનાં 2,069 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.224.86 કરોડનાં 3,434 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.6.37 કરોડનાં 23 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.4.23 કરોડનાં 128 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)