અમદાવાદ, 6 ફેબ્રુઆરીઃ આજે જાહેર થઇ રહેલાં મહત્વના કંપની પરીણામોમાં BRITANNIA, CHAMBAL, GODREJPROP, JKTYRE, LEMONTREE, NYKAA, RADICO, USHAMARTIN સહિતની કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ, ફંડ હાઉસ અને માર્કેટ નિષ્ણાતો દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલા અંદાજો રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે રજૂ કરીએ છીએ.

Q3FY24 EARNING CALENDAR 06.02.2024: AGI, AJMERA, AKZOINDIA, ANANTRAJ, AZAD, BIRLACORPN, BLUEJET, BRIGADE, BRITANNIA, CAMS, CHAMBLFERT, DEEPINDS, DOLLAR, EIDPARRY, EIHOTEL, EVEREADY, GOCOLORS, GODREJPROP, GPIL, GSFC, IOLCP, JBCHEPHARM, JKTYRE, LEMONTREE, MFSL, NAVINFLUOR, NAZARA, NLCINDIA, NYKAA, PNCINFRA, RADICO, REDINGTON, SFL, SYRMA, TIMKEN, TRIDENT, TTML, USHAMART, VAKRANGEE, VMART, WELCORP, ZAGGLE

BRITANNIA

 Revenue expected at Rs 4300 crore versus Rs 4197 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs 815 crore versus Rs 818 crore

 EBITDA margin expected to be seen at 19.0% versus 19.5%

 Net profit expected to be seen at Rs 550 crore versus of Rs 932 crore

CHAMBAL

 Revenue expected at Rs 4146 crore versus Rs 8296 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs 632 crore versus Rs 670 crore

 EBITDA margin expected to be seen at 15.2% versus 8.07%

 Net profit expected to be seen at Rs 385 crore versus of Rs 324 crore

GODREJPROP

 Revenue expected at Rs 438.4 crore versus Rs 196.2 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs (24.4) crore versus Rs 16.8 crore

 EBITDA margin expected to be seen at (5.6%) versus (8.6%)

 Net profit expected to be seen at Rs 56.4 crore versus of Rs 235.4 crore

JKTYRE

 Revenue expected at Rs 3885 crore versus Rs 3612 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs 486 crore versus Rs 339 crore

 EBITDA margin expected to be seen at 12.5% versus 9.39%

 Net profit expected to be seen at Rs 223 crore versus of Rs 66 crore

LEMONTREE

 Revenue expected at Rs 283 crore versus Rs 233 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs 135 crore versus Rs 128 crore

 EBITDA margin expected to be seen at 47.7% versus 54.9%

 Net profit expected to be seen at Rs 49 crore versus of Rs 48 crore

NYKAA

 Revenue expected at Rs 1797 crore versus Rs 1462 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs 110 crore versus Rs 78 crore

 EBITDA margin expected to be seen at 6.12% versus 5.34%

 Net profit expected to be seen at Rs 30 crore versus of Rs 8.1 crore

RADICO

 Revenue expected at Rs 1016 crore versus Rs 792 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs 131 crore versus Rs 96 crore

 EBITDA margin expected to be seen at 12.9% versus 12.2%

 Net profit expected to be seen at Rs 71 crore versus of Rs61 crore

USHAMART

 Revenue expected at Rs 856 crore versus Rs 833 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs 136 crore versus Rs 127 crore

 EBITDA margin expected to be seen at 15.8% versus 15.2%

 Net profit expected to be seen at Rs 87 crore versus of Rs 84 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 07.02.2024: AARTIPHARM, AIAENG, APOLLOTYRE, ASHOKA, AVL, CANTABIL, CUMMINSIND, DREAMFOLKS, EMIL, EXXARO, FDC, FLUOROCHEM, FSL, FORTIS, GICRE, GIPCL, GNFC, HBLPOWER, HMT, IPL, JAMNAAUTO, JKPAPER, KPIL, LUPIN, MANAPPURAM, NESTLEIND, NOCIL,  PARAGMILK, PICCADIL, POWERGRID, RAMCOSYS, RELIGARE, RICOAUTO, SAFARI, SANGHVIMOV, SHALBY, SOBHA, SOLARINDS, STARCEMENT, SUBEXLTD, TATACONSUM, TBZ, TRENT, UNOMINDA, VARROC, VASCONEQ, ZUARI

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)