મુંબઈ, 1 ડિસેમ્બરઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં રૂ.28,078.58 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. સોનાનો ડિસેમ્બર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.9 ઘટી રૂ.62,550ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જ્યારે ચાંદીનો ડિસેમ્બર વાયદો કિલોદીઠ રૂ.131 ઘટી રૂ.76,103 બોલાતો હતો. ક્રૂડ તેલનો ડિસેમ્બર વાયદો બેરલદીઠ રૂ.38 ઘટી રૂ.6,369 થયો હતો. કોટન-ખાંડીનો જાન્યુઆરી વાયદો ખાંડીદીઠ રૂ.280 સુધરી રૂ.57,480ના ભાવ થયા હતા.

ગુરૂવારે મોડી રાત્રે પૂરા થતાં બીજા સત્ર સુધીમાં 15,40,842 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,41,653.13 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.17,077.98 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.124564.94 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર ગુરૂવારે મોડી રાત્રે પૂરા થતાં બીજા સત્ર સુધીમાં 1,21,299 સોદાઓમાં રૂ.8,760.34 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ડિસેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.62,594ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,649 અને નીચામાં રૂ.62,420 ના મથાળે અથડાઈ, બંને સત્રનાં અંતે રૂ.46 ઘટી રૂ.62,559ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.35 વધી રૂ.50,407 અને ગોલ્ડ-પેટલ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.6 ઘટી રૂ.6,141ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ડિસેમ્બર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.169 વધી રૂ.62,639ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.223 વધી રૂ.77,310

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.75,949ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.76,399 અને નીચામાં રૂ.75,726 ના મથાળે અથડાઈ, બંને સત્રનાં અંતે રૂ.462 વધી રૂ.76,234 ના સ્તરે બંધ થયો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.213 વધી રૂ.77,327 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.223 વધી રૂ.77,310 બંધ થયો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.10 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે ગુરૂવારે મોડી રાત્રે પૂરા થતાં બીજા સત્ર સુધીમાં 11,879 સોદાઓમાં રૂ.1,308.15 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ ડિસેમ્બર વાયદો રૂ.720.40ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.35 વધી રૂ.722 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.30 ઘટી રૂ.201.20 તેમ જ સીસું ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.30 ઘટી રૂ.186ના ભાવ થયા હતા. જસત ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.80 ઘટી રૂ.223ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની ડિસેમ્બર વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.25 ઘટી રૂ.201.95 સીસુ-મિની ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.45 ઘટી રૂ.186.20 જસત-મિની ડિસેમ્બર વાયદો રૂ.1.80 ઘટી રૂ.223.15 બંધ થયો હતો.

ક્રૂડ તેલ ડિસેમ્બર વાયદો અંતે રૂ.81 ઘટી રૂ.6,407

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર ગુરૂવારે મોડી રાત્રે પૂરા થતાં બીજા સત્ર સુધીમાં 1,63,580 સોદાઓમાં રૂ.6,998.59 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ ડિસેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,478ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,644 અને નીચામાં રૂ.6,278 ના મથાળે અથડાઈ, બંને સત્રનાં અંતે રૂ.81 ઘટી રૂ.6,407 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની ડિસેમ્બર વાયદો રૂ.82 ઘટી રૂ.6,411 બંધ થયો હતો. નેચરલ ગેસ ડિસેમ્બર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.235ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.40 ઘટી રૂ.234.90 અને નેચરલ ગેસ-મિની ડિસેમ્બર વાયદો 1.5 ઘટી 235.2 બંધ થયો હતો.

કોટન ખાંડી જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.100 ઘટી રૂ.57,200

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે ગુરૂવારે મોડી રાત્રે પૂરા થતાં બીજા સત્ર સુધીમાં રૂ.10.90 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.57,000ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.57,480 અને નીચામાં રૂ.56,820 ના મથાળે અથડાઈ, બંને સત્રનાં અંતે રૂ.100 ઘટી રૂ.57,200ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1.20 ઘટી રૂ.928.50 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.17,078 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.1,24,564 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર ગુરૂવારે મોડી રાત્રે પૂરા થતાં બીજા સત્ર સુધીમાં કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,804.97 કરોડનાં 4,477.793 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.5,955.37 કરોડનાં 770.551 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.4,456.37 કરોડનાં 6,865,800 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.2,542.22 કરોડનાં 107,878,000 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.159.05 કરોડનાં 7,870 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.39.35 કરોડનાં 2,116 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.639.55 કરોડનાં 8,878 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.470.20 કરોડનાં 21,024 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.4.92 કરોડનાં 864 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.5.98 કરોડનાં 64.08 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.

બિઝનેસ ગુજરાત વેબસાઈટમાં આવતાં news updates મેળવવા માટે નીચેની લિંક ઉપર ક્લિક કરી ફોલો કરો

https://whatsapp.com/channel/0029VaDvQgaDOQIYqUTAu20r

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)