મુંબઈ, 23 જૂનઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં 14થી 20 જૂન સુધીના સપ્તાહ દરમિયાન 74,41,328 સોદાઓમાં કુલ રૂ.7,16,203.21 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.1,11,311.03 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.6,04,826.98 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 9,25,736 સોદાઓમાં રૂ.73,003.89 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ઓગસ્ટ વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 10 ગ્રામદીઠ રૂ.71,263ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.72,850 અને નીચામાં રૂ.71,158ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.1,448 વધી રૂ.72,586ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.214 વધી રૂ.58,606 અને ગોલ્ડ-પેટલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.24 વધી રૂ.7,120ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જુલાઈ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.1,228 વધી રૂ.72,258ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.65 કરોડનાં કામકાજ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી જુલાઈ વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 કિલોદીઠ રૂ.88,241ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.91,850 અને નીચામાં રૂ.87,824ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.3,682 વધી રૂ.91,665ના સ્તરે બંધ થયો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3,359 વધી રૂ.91,293 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3,360 વધી રૂ.91,294 બંધ થયો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓમાં મિશ્ર વલણ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે 1,14,749 સોદાઓમાં રૂ.15,991.98 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ જૂન વાયદો રૂ.857.90ના ભાવે ખૂલી, રૂ.6.25 વધી રૂ.861.90 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.25 ઘટી રૂ.232.45 તેમ જ સીસું જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.20 વધી રૂ.189ના ભાવ થયા હતા. જસત જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.15 વધી રૂ.262ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જૂન વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.10 ઘટી રૂ.233.65 સીસુ-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.15 વધી રૂ.189.15 જસત-મિની જૂન વાયદો રૂ.2.35 વધી રૂ.262.25 બંધ થયો હતો.

મેન્થા તેલ, નેચરલ ગેસમાં નરમાઈ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર 5,88,113 સોદાઓમાં રૂ.22,231.56 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ જુલાઈ વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 બેરલદીઠ રૂ.6,523ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.6,818 અને નીચામાં રૂ.6,497ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.249 વધી રૂ.6,799 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જુલાઈ વાયદો રૂ.251 વધી રૂ.6,799 બંધ થયો હતો. નેચરલ ગેસ જૂન વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.246ના ભાવે ખૂલી, રૂ.18 ઘટી રૂ.229.90 અને નેચરલ ગેસ-મિની જૂન વાયદો 17.9 ઘટી 229.9 બંધ થયો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં સેંકડા વધ્યા, કોટન-ખાંડી વાયદામાં રૂ.1,670ની વૃદ્ધિ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે રૂ.83.60 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી જુલાઈ વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 ખાંડીદીઠ રૂ.56,100ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.57,980 અને નીચામાં રૂ.55,780ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.1,670 વધી રૂ.57,790ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.10.70 ઘટી રૂ.905.50 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.1,11,311 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.6,04,826.98 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.26,917.25 કરોડનાં 37,487.552 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.46,086.64 કરોડનાં 5,117.053 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.4,853.82 કરોડનાં 72,90,160 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.17,377.74 કરોડનાં 72,03,44,750 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,665.20 કરોડનાં 71,939 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.422.07 કરોડનાં 22,385 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.10,409.05 કરોડનાં 1,21,853 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.3,495.66 કરોડનાં 1,35,702 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.45.29 કરોડનાં 7,968 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.38.31 કરોડનાં 419.4 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ/ ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)