અમદાવાદઃ સોમવારે નિફ્ટીએ સ્થિર શરૂઆત બાદ સુધારાની આગેકૂચ નોઁધાવવા સાથે 91 પોઇન્ટના સુધારા સાથે 18119 પોઇન્ટના લેવલે બંધ આપ્યું છે. ઓવરઓલ માર્કેટબ્રેડ્થ પણ પોઝિટિવ રહેવા સાથે સેન્ટિમેન્ટ વેલ્યૂ બાઇંગનું બન્યું છે. ટેકનિકલી જોઇએ તો નિફ્ટીએ 18050- 18000 પોઇન્ટના નજીકના સપોર્ટ લેવલ્સ જાળવી રાખ્યા છે. હાલના સેટઅપ અનસાર નજીકની ચાલ ટાઇમલાઇ ચાર્ટ અનુસાર સુધારાની જણાય છે. જો નિફ્ટી 18000 પોઇન્ટની સપાટી વાયોલેટ કરે તો નીચામાં 17774 પોઇન્ટની સપાટી સુધીની મિડિયમ ટર્મ ચાલ જોવા મળશે. પરંતુ ઉપરમાં 18244 પોઇન્ટની સપાટી ક્રોસ કરે તે સુધારાની આગેકૂચ માટે મહત્વનું છે.

NIFTY18119BANK NIFTY42821IN FOCUS
S118067S142697ASHOKLY (B)
S218016S242573ZEEL (B)
R118166R142976ICICIBANK (B)
R218244R243130WIPRO (B)

BANK NIFTY OUTLOOK: SUPPORT 42697- 42573, RESISTANCE 42976- 43130

બેન્ક નિફ્ટીએ સોમવારે 314 પોઇન્ટના સુધારા સાથે 42821 પોઇન્ટના લેવલે બંધ આપવા સાથે સેક્ટોરલ માર્કેટબ્રેડ્થ ફ્લેટથી પોઝિટિવ રહી છે. જે દર્શાવે છે કે, સ્ટોક સ્પેસિફિક માહોલ રહ્યો છે. નિફ્ટી માટે હવે નજીકનો ટાર્ગેટ 42940 પોઇન્ટ છે જે ક્રોસ થયા બાદ ઉપરમાં 42976 અને 43130 પોઇન્ટની સપાટીઓ મહત્વની રેઝિસ્ટન્સ સપાટીઓ ધ્યાનમાં રાખીને ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી ગોઠવવાની સલાહ ટેકનિકલ નિષ્ણાતો આપી રહ્યા છે.

Intraday Picks

ZEEL (PREVIOUS CLOSE: 227) BUY

For today’s trade, long position can be initiated in the range of Rs222- 224 for the target of Rs231 with a strict stop loss of Rs220.

ICICIBANK(PREVIOUS CLOSE: 872) BUY

For today’s trade, long position can be initiated in the range of Rs866- 872 for the target of Rs892 with a strict stop loss of Rs857.

WIPRO (PREVIOUS CLOSE: 407) BUY

For today’s trade, long position can be initiated in the range of Rs402- 406 for the target of Rs415 with a strict stop loss of Rs399.

Market lens by Reliance Securities

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)