06.02.2023

અમદાવાદઃ સોમવારે અદાણી ટ્રાન્સમિશન, તાતા સ્ટીલ, જેકે પેપર, એલઆઇસી હાઉસિંગ સહિતની મહત્વની કંપનીઓના ક્યૂ-3 રિઝલ્ટ્સ જાહેર થશે. તેની ઉપર માર્કેટમાં સ્ટોક સ્પેસિફિક ચાલ જોવા મળી શકે છે.

ACE, ADANITRANS, AVADHSUGAR, BALAMINES, BLS, BALPHARMA, COROENGG, DEEPIND, GLOBUSSPR, HBLPOWER, HONDAPOWER, INFIBEAM, JKPAPER, HUHTAMAKI, KPRMILL, KOLTEPATIL, LICHSGFIN, MUTHOOTFIN, MTEDUCARE, MONTECARLO, NUVOCO, ONMOBILE, POWERINDIA, SJVN, TASTYBIT, TATASTEEL, TCPLPACK, TNPETRO, TEJASNET, UNICHEMLAB, VBL, VMART

LICHSGFIN YoY:

Net Profit expected to be seen at Rs 760.0 crore versus Rs 767.0 crore

NII expected to be seen at Rs 1530.0 crore versus Rs 1454.0 crore

EBIT expected to be seen at Rs 1314.0 crore versus Rs 1302.0 crore

EBIT margin expected to be seen at 84.8% versus 86.2%

TATSTEEL YoY:

Net Profit expected to be seen at Rs 875.0 crore versus Rs 9766.0 crore

NII expected to be seen at Rs 54662.0 crore versus Rs 60783.0 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 4788.0 crore versus Rs 15894.0 crore

EBITDA margin expected to be seen at 8.8% versus 26.2%

Result Calendar 07.02.2023

ABFRL, ADANIGREEN, ADANIPORTS, AMBUJACEM, ARCHIDPLY, ASTRAL, BARBEQUE, BECTORFOOD, BDL, BECTORFOOD, BHARTIARTL, CAMS, CANTABIL, CENTUM, CHAMBLFERT, CREDITACC, DEEPAKNI, DONEAR, EVEREADY, EVERESTIND, FLUOROCHEM, GLAXO, GNFC, GSFC, GUJALKALI, HEROMOTOCO, IOLCP, ITDC, JKIL, KALYANKJIL, MSUMI, NAVINFLUOR, NDTV, NHPC, POWERMECH, PRINCEPIPE, RAMCOCEM, RANEENGINE, RCF ROLEXRINGS, SHBCLQ, SOMANYCERA, SUNFLAG, TALBROSENG, THERMAX, TTKHEALTH, VADILALIND, VARROC, WONDERLA

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)