અમદાવાદ, 1 ફેબ્રુઆરીઃ માર્કેટ ગોસિપ અને સોશિયલ મિડિયા ઉપર ચાલતી જોક અનુસાર 1લી ફેબ્રુઆરીએ નાણાપ્રધાન નિર્મલા સિતારામન સવારે 11 કલાકે સ્પીચ આપવા આવશે ત્યારે જો તેમણે લાલ સાડી પહેલી હશે તો બજાર ઘટશે અને લીલી સાડી પહેરી હશે તો બજાર વધશે. સોશિયલ મિડિયાનો કેવો કેવો ઉપયોગ કરી શકે તેનું પ્રદર્શન શેરબજાર રસિયાઓ માટે રજૂ કરીએ છીએ.

ખેર વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસિસ અને ફંડ હાઉસિસ દ્વારા સિરિયસ રોકાણકારો માટે કેટલીક ટીપ્સ આપવામાં આવી છે. જે અમે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે રજૂ કરીએ છીએ.

Citi on Motherson Wiring: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 78 (Positive)

HSBC on Dixon: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 6550 (Positive)

CLSA on Sun Pharma: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1610 (Positive)

Nuvama on Sun Pharma: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1635 (Positive)

Citi on Sun Pharma: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1640 (Positive)

Nuvama on Shree Cement: Maintain Hold on Company, raise target price at Rs 29495 (Positive)

Nuvama on Kaynes Tech: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 3725 (Positive)

Nuvama on Ambuja Cement: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 609 (Positive)

Nomura on Bank Baroda: Upgrade to Buy on Bank, raise target price at Rs 290 (Positive)

MS on Ambuja Cement: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 600 (Positive)

Citi on Kalyan Jewel: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 480 (Positive)

HSBC on Maruti: Maintain Buy on Company, target price at Rs 12500 (Positive)

Nomura on Maruti: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 11649 (Neutral)

MS on Maruti: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 11228 (Neutral)

MS on JSPL: Maintain Underweight on Company, target price at Rs 525 (Neutral)

MS on Bank Baroda: Maintain Equal weight on Bank, target price at Rs 245 (Neutral)

MS on Shree Cem: Maintain Equal weight on Company, target price at Rs 28500 (Neutral)

HSBC on Jubilant Food: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 580 (Neutral)

Citi on Jubilant Food: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 600 (Neutral)

MS on Jubilant Food: Maintain Equal weight on Company, target price at Rs 456 (Neutral)

BofA on Sun Pharma: Maintain Neutral on Company, raise target price at Rs 1440 (Neutral)

Jefferies on SRF: Maintain Underperform on Company, target price at Rs 2065 (Neutral)

MS on Dixon Tech: Maintain Underweight on Company, target price at Rs  (Neutral)

Elara on PVR: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1900 (Neutral)

Jefferies on PayTM: Downgrade to Underperform on Company, cut target price at Rs 500 (Negative)

Macquarie on PayTM: Maintain Neutral on Company, cut target price at Rs 650 (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)