બે એસએમઇ આઇપીઓ, 5 એનસીડી ઇશ્યૂ અને 5 રાઇટ્સ ઇશ્યૂની રહેશે હાજરી

અમદાવાદઃ બે સપ્તાહથી પ્રાઇમરી માર્કેટમાં મેઇનબોર્ડ આઇપીઓના દુષ્કાળની સ્થિતિ રહી છે. એસએમઇ પ્લેટફોર્મમાં સળવળાટ વચ્ચે બે આઇપીઓ યોજાઇ રહ્યા છે. જ્યારે એનસીડીમાં 5 અને રાઇટ્સ ઇશ્યૂમાં પાંચ આઇપીઓની હાજરી જોવા મળશે. તે પૈકી રૂશિલ ડેકોલ અને પીએનબી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ એમ બે જાણીતી કંપનીઓના રાઇટ્સ ઇશ્યૂઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ઉદયશિવકુમાર ઇન્ફ્રાના આઇપીઓમાં અત્યારે તો રોકાણકારોની મૂડી અસ્ત…..

કેલેન્ડર વર્ષ 2023માં અત્યારસુધીમાં મંડ 5 આઇપીઓ લિસ્ટેડ થયા છે. તે પૈકી ઉદશિવકુમાર ઇન્ફ્રા.ના આઇપીઓમાં રૂ. 35ની ઇશ્યૂ પ્રાઇસ સામે છેલ્લે રૂ. 31.70નો બંધ ભાવ ઇશ્યૂ પ્રાઇસ સામે 11.23 ટકાનો લોસ દર્શાવે છે. જ્યારે સૌથી વધુ પ્રિમિયમ ગ્લોબલ સર્ફેસિસમાં 32.25 ટકા રિટર્ન છૂટી રહ્યું છે. દિવગી ટોર્ક 14.53 ટકા, શાહ પોલિમર્સમાં 16.18 ટકા અને રેડિયેન્ટ કેશમાં 4.83 ટકા રિટર્ન છૂટી રહ્યું છે.

2023: MAIN BOARD LISTING PERFORMANCE AT A GLANCE

CompanyLISTING DATEIssue PriceListing Day CloseListing Day GainCurrent PriceProfit/Loss
 Udayshivakumar InfraApr 33531.5-10%31.07-11.23%
Global SurfacesMar 23140170.922.07%185.1532.25%
 Divgi TorqTransferMar 14590605.152.57%675.7514.53%
 Sah PolymersJan 126589.2537.31%75.5216.18%
 Radiant CashJan 494104.711.38%98.544.83%

SME IPO CALENDAR AT A GLANCE

આગામી સપ્તાહે એસએમઇ પ્લેટફોર્મ ઉપર બે આઇપીઓ યોજાઇ રહ્યા છે. જેમાં રેટિના પેઇન્ટ્સ અને ક્વીકટચ ટેકનોલોજીસનો સમાવેશ થાય છે.

Issuer CompanyOpen DateClose DateSize (Rs Cr)Issue Price (Rs)Lot SizeExchange
Retina PaintsApr 19, 23Apr 24, 2311.1030.004,000BSE SME
Quicktouch TechnologiesApr 18, 23Apr 21, 239.3361.002,000NSE SME

નોન- કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર ઇશ્યૂઓનું માર્કેટ ફરી ગરમ

આગામી સપ્તાહ દરમિયાન પાંચ એનસીડી ઇશ્યૂઓ યોજાઇ રહ્યા છે. તે પૈકી મુથુટ ફાઇનાન્સના બે, એડલવીસ ફાઇનાન્સ, કોસામાટ્મ અને ઇન્ડિયા બુલ્સના એક એક ઇશ્યૂનો સમાવેશ થાય છે.

NCD ISSUES AT A GLANCE

CompanyOpenCloseIssue Size Base(RsCr)IssueSize Shelf(RsCr)
Muthoot FinanceApr 12Apr 2675300
Muthoot FincorpApr 12Apr 26150300
Edelweiss FinancialApr 06Apr 21200400
Kosamattam FinanceApr 11Apr 25150300
Indiabulls CommercialApr 03Apr 192001000

રુષિલ ડેકોર અને પીએનબી હાઊસિંગ ફાઇનાન્સના રાઇટ્સ ઇશ્યૂ

રુષિલ ડેકોર રૂ. 162ની ઇશ્યૂ પ્રાઇસ સાથે અને પીએનબી હાઉસિંગ રૂ. 275ની ઇશ્યૂ પ્રાઇસ સાથે રાઇટ્સ ધોરણે શેર્સ ઓફર કરવા માટે મૂડીબજારમાં પ્રવેશી રહી છે.

RIGHTS ISUUES CALENDAR AT A GLANCE

CompanyIssue OpenIssue CloseRecord DateIssue priceIssue Size (Rs Cr)Rights Issue Ratio
Prerna InfrabuildMay 01May 16Apr 2120.0048.172:1
Rushil DecorMay 2May 12Apr 13162.00107.491:3
Som Distilleries And BreweriesApr 26May 11Apr 14140.0048.9410:211
GI Engineering SolutionsApr 27May 09Apr 1810.0049.8611:8
A.F. EnterprisesApr 05Apr 28Mar 2219.0042.918:5
PNB Housing Fin.Apr 13Apr 27Apr 05275.002493.7629:54
MKVentures CapitalApr 17Apr 25Apr 04936.0039.971:8
SEPCApr 10Apr 24Mar 2910.0049.902:53