અમદાવાદ, 9 જુલાઇઃ વારાણસી સ્થિત ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકની રૂ. 500 કરોડની પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) સબસ્ક્રિપ્શન માટે 12 જુલાઈએ ખુલશે અને 14 જુલાઈએ બંધ થશે. એન્કર રોકાણકારોની બિડિંગ 11 જુલાઈથી શરૂ થશે. ઇશ્યૂમાંથી મળેલી આવકનો ઉપયોગ તેની ભવિષ્યની મૂડી જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા તેની બેંકના ટાયર I મૂડી આધારને વધારવા માટે કરવામાં આવશે. માર્ચ 2023 સુધીમાં, તેનો ટાયર-1 મૂડી આધાર 18.25 ટકાની સમકક્ષ રૂ. 1,844.82 કરોડ હતો. અગાઉ, ધિરાણકર્તાએ તેના પ્રમોટર ઉત્કર્ષ કોરઇન્વેસ્ટ દ્વારા રૂ. 750 કરોડના નવા ઇશ્યુ અને રૂ. 600 કરોડમાં વેચાણની ઓફર (OFS)નો સમાવેશ કરીને રૂ. 1,350 કરોડ એકત્ર કરવા જુલાઈ 2021માં ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (DRHP) ફાઇલ કર્યો હતો. પરંતુ, ઓગસ્ટ 2022 માં, તેણે IPO માટે SEBI પાસે સુધારેલા ડ્રાફ્ટ પેપર્સ ફાઇલ કર્યા અને IPO દ્વારા રૂ. 500 કરોડ એકત્ર કરવા માટે ઇશ્યૂના કદમાં 63 ટકાનો ઘટાડો કર્યો. ધિરાણકર્તાની પ્રારંભિક યોજના આઈપીઓમાંથી રૂ. 1,350 કરોડ એકત્ર કરવાની હતી.

મેઇનબોર્ડ આઇપીઓ કેલેન્ડર એટ એ ગ્લાન્સ

CompanyOpenClosePrice RsSizeRs Cr.Lot SizeExchange
Utkarsh S Fina BankJul 12Jul 14 500.00 BSE, NSE

એસએમઇ આઇપીઓ કેલેન્ડર એટ એ ગ્લાન્સ

CompanyOpen DateClose DateLead ManagerMarket MakerIssue PriceRsSize RsCr.Lot SizeExchange
Ahasolar TechnologiesJul 10Jul 13Beeline CapitalSunflower Broking15712.85800BSE SME
Kaka IndustriesJul 10Jul 12Hem SecuritiesHem Finlease55to 5820.13 to 21.232,000BSE SME
Drone DestinationJul 07Jul 13Narnolia FinancialNikunj Stock Brokers62to 6542.16 to 44.202,000NSE SME
AccelerateBS IndiaJul 06Jul 11Shreni SharesShreni Shares905.691,600BSE SME