અમદાવાદ, 9 ઓક્ટોબર

બેંક બરોડા /MS: બેંક પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 235 (પોઝિટિવ)

ડાબર /MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 600. (પોઝિટિવ)

Nykaa / MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 173. (પોઝિટિવ)

Citi/ Nykaa: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 170. (પોઝિટિવ)

કલ્યાણ જ્વેલ/  HSBC: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, રૂ. 300ના દરે લક્ષ્ય. (પોઝિટિવ)

HSBC / ગેઇલ: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 150. (પોઝિટિવ)

હિન્દાલ્કો /CLSA: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 575 (પોઝિટિવ)

OMCs /MS: ભારતની સપ્ટે 2023 ઇંધણની માંગ વાર્ષિક ધોરણે 5.8% વધી, ઔદ્યોગિક અને પરિવહન ઇંધણની માંગને કારણે માંગ, BPCL/IOC પર વધુ વેઇટેજ પોઝિટિવ)

Titan /MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3190. (નેચરલ)

Titan / GS: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3425. (નેચરલ)

જેપી મોર્ગન /TCS: કંપની પર ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2900. (નેચરલ)

TCS / MS: કંપની પર સમાન વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3730. (નેચરલ)

ડાબર/ મેક્વેરી: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 590. (નેચરલ)

Nykaa /નોમુરા: કંપની પર તટસ્થ રહો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 163. (નેચરલ)

Citi /કલ્યાણ જ્વેલ: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 230 ન્યુટ્રલ)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)