અમદાવાદ, 13 ફેબ્રુઆરીઃ વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ, ફંડ હાઉસ તથા માર્કેટ નિષ્ણાતો દ્વારા કેટલીક પસંદગીની સ્ક્રીપ્સ માટે ખરીદી/ વેચાણ/ હોલ્ડ કરવા માટે ભલામણો કરાઇ છે. જે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરાઇ છે.

GS on Amber Ent: Maintain Buy on Company, target price at Rs 3820 (Positive)

MS on SAIL: Maintain Equal weight on Company, target price at Rs 85 (Neutral)

BofA on NHPC: Maintain Underperform on Company, target price at Rs 63 (Neutral)

Citi on Thermax: Maintain Sell on Company, raise target price at Rs 2443 (Neutral)

GS on Thermax: Maintain Sell on Company, raise target price at Rs 2410 (Neutral)

Jefferies on Thermax: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 4000 (Neutral)

HSBC on PI Ind: Maintain Buy on Company, target price at Rs 4100 (Neutral)

Jefferies on PI Ind: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 4165 (Neutral)

HSBC on Auro Pharma: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 1240 (Neutral)

CLSA on Hindalco: Downgrade to Underperform on Company, raise target price at Rs 635 (Neutral)

Jefferies on Bharat Forge: Maintain Underperform on Company, target price at Rs 950 (Neutral)

CLSA on Bharat Forge: Maintain Sell on Company, target price at Rs 977 (Neutral)

Citi on Bharat Forge: Maintain Sell on Company, cut target price at Rs 800 (Negative)

GS on SJVN: Maintain Sell on Company, target price at Rs 72.5 (Negative)

Macquarie on PayTM: Downgrades to Underperform from Neutral; cuts target price to Rs 275 versus Rs 650 (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)