અમદાવાદ, 5 માર્ચઃ સપ્તાહ દરમિયાન 3 મેઇનબોર્ડ અને 5 એસએમઇ આઇપીઓની એન્ટ્રી થઇ રહી છે. તે પૈકી રાજકોટ સ્થિત ગોપાલ સ્નેક્સ લિ. તેનો રૂ. 650 કરોડનો આઈપીઓ આગામી સપ્તાહે 6 માર્ચે લાવી રહી છે. કંપની રૂ. 381-401ની પ્રાઈસ બેન્ડ પર સંપૂર્ણપણે ઓફર ફોર સેલ હેઠળ ફંડ એકત્રિત કરશે. ઓફર 11 માર્ચે બંધ થશે. રોકાણકારો લઘુત્તમ 37 ઈક્વિટી શેર લોટ માટે અરજી કરી શકશે અને ત્યારબાદ તેના ગુણાંકમાં બિડ ભરી શકશે. આ ઓફર બુક બિલ્ડીંગ પ્રોસેસના માધ્યમથી કરવામાં આવી રહી છે અને તેમાં પ્રમાણસરના ધોરણે 50% થી વધુ નહીં એટલો હિસ્સો ક્વોલીફાઈડ ઈન્સ્ટિટ્યુશનલ બાયર્સને ફાળવણી માટે પ્રાપ્ય રહેશે, 15% થી ઓછો નહીં એટલો હિસ્સો બિન-સંસ્થાકિય બાયર્સને ફાળવણી માટે પ્રાપ્ય રહેશે તથા ચોખ્ખી ઓફરનો 35% થી ઓછો નહીં એટલો હિસ્સો રીટેઈલ વ્યક્તિગત રોકાણકારોને ફાળવણી માટે પ્રાપ્ય રહેશે.

મેઇનબોર્ડ આઇપીઓ કેલેન્ડર એટ એ ગ્લાન્સ

CompanyOpen DateClose DateIssue Price (Rs)Issue Size (Rs Cr.)Lot SizeExchange
Krystal Integrated     BSE, NSE
Popular VehiclesMar 12Mar 14   BSE, NSE
Gopal SnacksMar 06Mar 11381/40165037BSE, NSE
JG ChemicalsMar 05Mar 07210/221251.1967BSE, NSE
R K SWAMYMar 04Mar 06288423.5650BSE, NSE

એસએમઇ આઇપીઓ કેલેન્ડર એટ એ ગ્લાન્સ

CompanyOpen DateClose DateIssue Price (Rs)Issue Size (Rs Cr.)Lot SizeExchange
Trust Fintech     NSE SME
Signoria CreationMar 12Mar 1461/659.282,000NSE SME
Pratham EPC ProjectsMar 11Mar 1371/75361,600NSE SME
Pune E-Stock BrokingMar 07Mar 1278/8338.231,600BSE SME
Shree Karni FabcomMar 06Mar 11220/22742.49600NSE SME
Koura Fine Diamond JewelryMar 06Mar 11555.502,000BSE SME
Sona MachineryMar 05Mar 07136/14351.821,000NSE SME
V R InfraspaceMar 04Mar 068520.401,600NSE SME

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)