મુંબઈ, 5 માર્ચઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં મંગળવારે રૂ.50,724.11 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.8,648.09 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 42067.60 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.64,331ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.64,779 અને નીચામાં રૂ.64,331 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.209 વધી રૂ.64,671ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.259 વધી રૂ.51,657 અને ગોલ્ડ-પેટલ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.26 વધી રૂ.6,355ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.742 વધી રૂ.64,347ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.8.41 કરોડનાં કામકાજ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.71,673ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.72,136 અને નીચામાં રૂ.71,617 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.988 વધી રૂ.72,105 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.301 વધી રૂ.73,800 અને ચાંદી-માઈક્રો એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.335 વધી રૂ.73,790 બોલાઈ રહ્યો હતો.

નેચરલ ગેસ, કોટનખાંડી, મેન્થા તેલમાં ઘટાડો

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ તાંબુ માર્ચ વાયદો રૂ.728.35ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.15 વધી રૂ.728.50 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.10 ઘટી રૂ.201.95 તેમ જ સીસું માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.15 ઘટી રૂ.178ના ભાવ થયા હતા. જસત માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.85 વધી રૂ.217ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.10 ઘટી રૂ.202 સીસુ-મિની માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 ઘટી રૂ.178.20 જસત-મિની માર્ચ વાયદો રૂ.0.90 વધી રૂ.217.40 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલના વાયદામાં રૂ.50નો ઘટાડો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,517ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,541 અને નીચામાં રૂ.6,464 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.50 ઘટી રૂ.6,477 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની માર્ચ વાયદો રૂ.51 ઘટી રૂ.6,483 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ માર્ચ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.162ના ભાવે ખૂલી, રૂ.3.80 ઘટી રૂ.158.80 અને નેચરલ ગેસ-મિની માર્ચ વાયદો 3.7 ઘટી 159.1 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ કોટન ખાંડી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.62,080ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,080 અને નીચામાં રૂ.61,720 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.20 ઘટી રૂ.61,900ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1.70 ઘટી રૂ.930 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.8,648 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 42,068 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,348.96 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,175.52 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.654.69 કરોડનાં 20,218 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.914.49 કરોડનાં 62,001 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.47.35 કરોડનાં 841 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.25.75 કરોડનાં 398 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.236.13 કરોડનાં 1,295 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.229.86 કરોડનાં 4,245 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.6.90 કરોડનાં 23 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.8.43 કરોડનાં 251 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)