અમદાવાદ, 14 સપ્ટેમ્બર

બલરામપુર / DAM: કંપની પર ખરીદી શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 510 (પોઝિટિવ)

ત્રિવેણી / DAM: કંપની પર ખરીદી શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 415 (પોઝિટિવ)

દાલમિયા સુગર / DAM: કંપની પર ખરીદી શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 540 (પોઝિટિવ)

દ્વારિકેશ સુગર/  DAM: કંપની પર ખરીદી શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 120 (પોઝિટિવ)

કોનકોર /જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 825 પર વધારો (પોઝિટિવ)

ફ્યુઝન માઇક્રો પર રોકાણ કરો: કંપની પર ખરીદી શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 780 (પોઝિટિવ)

મેક્રોટેક/ જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 860/શ  (પોઝિટિવ)

IT સ્ટોક્સ/ બર્નસ્ટીન: FY25માં જોઈએ તો પસંદગીયુક્ત IT લાર્જ કેપ્સ મિડકેપ્સ કરતાં વધુ સારી સ્થિતિમાં દેખાય છે. ઇન્ફોસીસ ટોચની પસંદગી છે  (પોઝિટિવ)

એક્સિસ બેંક/ મેક્વેરી: બેંક પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 980 (નેચરલ)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)