અમદાવાદ, 13 ઓક્ટોબર

નોમુરા /UBL: કંપની પર બાય શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1935 (પોઝિટિવ)

HDFC AMC / જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3230 (પોઝિટિવ)

NMDC /નુવામા: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 188. (પોઝિટિવ)

રિલાયન્સ પર UBS: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2850 (પોઝિટિવ)

HCL ટેક/ MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજજાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1400 (નેચરલ)

નોમુરા/ HCL ટેક: કંપની પર તટસ્થતા જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1200. (નેચરલ)

બર્નસ્ટીન/ HCL ટેક: કંપની પર બજારનું પ્રદર્શન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1135 (નેચરલ)

HCL ટેક/ GS: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1180. (નેચરલ)

HCL ટેક/ BofA: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, રૂ. 1230 પર લક્ષ્ય ભાવ વધારવો. (નેચરલ)

HCL ટેક /UBS: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, રૂ. 1350 પર લક્ષ્ય ભાવ વધારવો. (નેચરલ)

ઈન્ફોસીસ / બર્નસ્ટીન: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1580  (નેચરલ)

ઈન્ફોસીસ/ જેફરી: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, 1650 પર લક્ષ્ય. (નેચરલ)

ઈન્ફોસીસ /MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1640 થી ઘટાડીને રૂ. 1600 પર રાખો. (નેચરલ)

ઈન્ફોસીસ/ફિલિપ કેપિટલ: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, રૂ. 1450 પર લક્ષ્ય ભાવમાં ઘટાડો કરો. (નેચરલ)

ઇન્ફોસીસ/ GS: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1620 (નેચરલ)

જેપી મોર્ગન/ ઇન્ફોસીસ: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1400 (નેચરલ)

Equirus/ HDFC AMC: કંપનીમાં ઉમેરો જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2970 (નેચરલ)

જેપી મોર્ગન/ HCL ટેક: કંપની પર ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1070 (નેગેટિવ)

ઈન્ફોસીસ પર નોમુરા: કંપની પર તટસ્થતા જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમતમાં રૂ. 1400 (નેગેટિવ)

UBS /SBIN: કંપની પર વેચવા માટે ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 530 પર કાપો. (નેગેટિવ)

એક્સિસ બેંક / UBS: કંપની પર ન્યુટ્રલ પર ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1100 પર કાપો. (નેગેટિવ)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)