અમદાવાદ, 11 ઓક્ટોબર

સનટેક /જેફરી: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 555 પર વધારો (પોઝિટિવ)

ફોનિક્સ મિલ્સ / MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2200 પર વધારો. (પોઝિટિવ)

TVS મોટર્સ /DAM કેપિટલ: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, રૂ. 3051 પર લક્ષ્ય ભાવ વધારવો. (પોઝિટિવ)

નિપ્પોન AMC / HSBC: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 380 પર વધારો. (પોઝિટિવ)

ભારતી એરટેલ /જેપી મોર્ગન: કંપની પર ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 785. (પોઝિટિવ)

બેંક બરોડા / સિટી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 245. (નેચરલ)

HDFC AMC / HSBC: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, રૂ. 2483 પર લક્ષ્ય ભાવ વધારવો. (નેચરલ)

JSW સ્ટીલ / MS: કંપની પર ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 580 (નેચરલ)

 મારુતિ / GS: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 10700 વધારો. (નેચરલ)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)