અમદાવાદ, 22 ફેબ્રઆરીઃ અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ તેમજ ફંડ હાઉસ તરફથી પસંદગીના સ્ટોક્સમાં ખરીદી / વેચાણ/ હોલ્ડ માટે ભલામણ કરવામાં આવી છે. જે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Jefferies on ABB: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 6115 (Positive)

Nomura on ABB: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 5740 (Positive)

UBS on ABB: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 5380 (Positive)

MOSL on ABB: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 5800 (Positive)

MOSL on ONGC: Maintain Buy on Company, target price at Rs 315 (Positive)

MOSL on Oil India: Maintain Buy on Company, target price at Rs 650 (Positive)

Citi on Maruti: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 14200 (Positive)

Citi on ONGC: Maintain Buy on Company, target price at Rs 305 (Positive)

Jefferies on HEG: Maintain Buy on Company, target price at Rs 2300 (Positive)

Jefferies on Graphite: Maintain Buy on Company, target price at Rs 650 (Positive)

Citi on Cement Stocks: Maintain Buy on Ultratech, Ambuja, ACC, Dalmia Bharat and Grasim (Positive)

Bernstein on PSU Stocks: Momentum and dividend yield still have room to do well in the near-term. NMDC, BEL, HAL, BoB, Canara, Indian Bank and Union Bank on FII focus. DII focus on Concor, Guj Gas, NALCO, Indian Bank, Bank India and HUDCO (Positive)

Jefferies on Asian Paints: Maintain Underperform on Company, target price at Rs 2500 (Neutral)

GS on PayTM: Maintain Neutral on Company, cut target price at Rs 450 (Neutral)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)