અમદાવાદ, 14 જુલાઇ

ચોલામંડલમ ફિન પર જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1350 (પોઝિટિવ)

ફેડરલ બેંક પર BofA: બેંક પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 160 (પોઝિટિવ)

ફેડરલ બેંક પર Citi: બેંક પર ખરીદવા માટે અપગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 160 (પોઝિટિવ)

ફેડરલ બેંક પર MS: બેંક પર સમાન વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 145  (નેચરલ)

ફેડરલ બેંક પર UBS: બેંક પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 155  (નેચરલ)

ફેડરલ બેંક પર રોકાણ કરો: બેંક પર હોલ્ડ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 140  (નેચરલ)

વિપ્રો પર MS: કંપની પર ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 352  (નેચરલ)

વિપ્રો પર નોમુરા: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 375  (નેચરલ)

બર્નસ્ટીન વિપ્રો પર: કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 321  (નેચરલ)

વિપ્રો પર જેફરી: કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 335  (નેચરલ)

આરતી ઇન્ડ પર MS: કંપની પર સમાન વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 458 (નેગેટિવ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)