અમદાવાદ, 20 ફેબ્રુઆરીઃ અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ તેમજ ફંડ હાઉસ માર્કેટ ફ્લેટ ખૂલવા સાથે ધીરે ધીરે પ્રોફીટ બુકિંગની સલાહ આપી રહ્યા જોકે, સ્ટોક તેમજ સેક્ટર સ્પેસિફિક ટ્રેન્ડ જારી રહેવા સાથે પસંદગીની જાતોમાં ખરીદી/વેચાણ/ હોલ્ડ માટે પણ ભલામણ કરી રહ્યા છે. જે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

CLSA on Coal India: Maintain Outperform on Company, raise target price at Rs 480 (Positive)

MOSL on Coal India: Maintain Buy on Company, target price at Rs 520 (Positive)

Emkay on Coal India: Maintain Buy on Company, target price at Rs 561 (Positive)

Bernstein on Power Grid: Maintain Buy on Company, target price at Rs 315 (Positive)

Citi on ONGC: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 305 (Positive)

Jefferies on Coforge: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 7650 (Positive)

Nuvama on Schaeffler: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 3283 (Positive)

HSBC on Glenmark: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1100 (Positive)

Nuvama on Schaeffler: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 3283 (Positive)

Jefferies on Reliance Ind: Maintain Buy on Company, target price at Rs 3140 (Positive)

Bernstein on HDFC Bank: Maintain Outperform on Bank, target price at Rs 2100 (Neutral)

Citi on HDFC Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 2050 (Neutral)

Emkay on Kotak Bank: Maintain Add on Bank, target price at Rs 1950 (Neutral)

Nuvama on NBCC: Maintain Hold on Company, target price at Rs 143 (Neutral)

Citi on Coal India: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 430 (Neutral)

Jefferies on Biocon: Downgrade to Underperform on Company, target price at Rs 250 (Neutral)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)