અમદાવાદ, 6 માર્ચઃ અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ તેમજ ફંડ હાઉસ દ્વારા પસંદગીની સ્ક્રીપ્સમાં ખરીદી/ વેચાણ/ હોલ્ડ કરવા માટે ભલામણ કરાઇ છે. જે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

MS on Grasim: Maintain Overweight on Company, raise target price at Rs 2610 (Positive)

Citi on Unltratech: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 11700 (Positive)

B&K on Electrosteel: Initiate Buy on Company, target price at Rs 233 (Positive)

CLSA on REC: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 560 (Positive)

CLSA on PFC: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 550 (Positive)

Citi on Aavas Fin: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1830 (Positive)

MS says Power demand is rising while supply-side constraints continue to become more complex. Prefers regulated utilities over IPPs with NTPC as top pick (Positive)

BofA on Tourism: Domestic boost from improving infra and government initiatives. Indigo, Easemytrip, IRCTC, VIP, Indian Hotels, Fortis and Apollo Hospitals to remain beneficiary (Positive)

JP Morgan on Reliance Ind: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 3100 (Neutral)

Citi on MGL: Downgrade to Sell on Company, target price at Rs 1405 (Neutral)

Jefferies on IIFL FIN: Downgrade to Sell on Company, cut target price at Rs 435 (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)