અમદાવાદ, 18 જાન્યુઆરીઃ માર્કેટ એકદમ અવઢવની સ્થિતિ સાથે ઘટાડાના મૂડમાં હોય તેમ જણાય છે. તેમ છતાં ફંડ હાઉસ અને બ્રોકર હાઉસ દ્રારા એવી ધારણા સેવાય છે કે, સેકન્ડ હાફમાં માર્કેટ સુધરી શકે છે. કંપની વિષયક સમાચારોના આધારે કરાયેલી ભલામણો રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજુ કરીએ છીએ.

Macquarie on Hero Motocorp: Upgrade to Buy on Company, raise target price at Rs 4882 (Positive)

Nomura on Tata Motors: Maintain Buy on Company, target price at Rs 953 (Positive)

CLSA on HAL: Maintain Outperform on Company, raise target price at Rs 3253 (Positive)

MS on Bajaj Finance: Maintain overweight on Company, target price at Rs 10000 (Positive)

Nomura on Apollo Hospitals: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 6724 (Positive)

CLSA on NCC: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 240 (Positive)

CLSA on Larsen: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 4260 (Positive)

CLSA on BHEL: Maintain Sell on Company, raise target price at Rs 135 (Positive)

HSBC on Asian Paints: Maintain Buy on Company, target price at Rs 4020 (Positive)

Goldman on Asian Paints: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 3300 (Neutral)

Jefferies on Asian Paints: Maintain Underperform on Company, target price at Rs 2500 (Neutral)

MS on Asian Paints: Maintain Underweight on Company, target price at Rs 2600 (Neutral)

MOSL on Asian Paints: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 3340 (Neutral)

Citi on ICICI Pru: Maintain Buy on Company, target price at Rs 670 (Neutral)

Nomura on LTIM: Maintain Reduce on Company, target price at Rs 4600 (Neutral)

Citi on LTIM: Maintain Sell on Company, target price at Rs 5300 (Neutral)

HSBC on LTIM: Maintain Hold on Company, cut target price at Rs 5160 (Neutral)

MS on IBullshousing: Maintain Underweight on Company, target price at Rs 132 (Neutral)

Kotak on LTIM: Maintain Reduce on Company, cut target price at Rs 5500 (Negative)

CLSA on LTIM: Downgrade to Sell on Company, cut target price at Rs 4800 (Negative)

Incred on LTIM: Downgrade to Reduce on Company, target price at Rs 5857 (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)