અમદાવાદ, 27 ફેબ્રુઆરીઃ વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ તેમજ ફંડ હાઉસ તરફથી પસંદગીના શેર્સ ખરીદી/ વેચાણ/ હોલ્ડ માટે ભલામણ કરવામાં આવી છે જે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Citi on Indus Tower: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 320 (Positive)

UBS on TCS: Upgrade to Buy on Company, raise target price at Rs 4700 (Positive)

MOSL on JK Cement: Maintain Buy on Company, target price at Rs 5050 (Positive)

GS on Havells: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1660 (Positive)

HSBC on Embassy REITs: Maintain Buy on Company, target price at Rs 410 (Positive)

MOSL on Cello: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1100 (Positive)

Jefferies on Real Estate: Residential Sales in Top-7 Cities Have Continued To Climb In Double Digits (Positive)

MOSL on Castrol: Maintain Buy on Company, target price at Rs 230 (Neutral)

Nomura on Federal Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 190 (Neutral)

Macquarie on PayTM: Maintain Underperform on Company, target price at Rs 275 (Neutral)

IIFL on Sanofi: Downgrade to Reduce on Company, cut target price at Rs 8125 (Negative)

Jefferies on Dixon: Downgrade to Underperform on Company, cut target price at Rs 5920 (Negative)

Jefferies on Whirlpool: Downgrade to Underperform on Company, cut target price at Rs 1125 (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)