અમદાવાદ, 13 માર્ચઃ આઇટીસીનો જંગી હિસ્સો વેચાઇ રહ્યો હોવાના અહેવાલો છતાં વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ તથા ફંડ હાઉસ દ્વારા આઇટીસીના શેર્સમાં ખરીદી માટે કોલ આપ્યો છે. જેમાં ટાર્ગેટ પ્રાઇસ રૂ. 480-490નો મૂકવામાં આવ્યો છે. રોકાણકારો માટે વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ તેમજ ફંડ હાઉસ માટે પસંદગીના શેર્સમાં ખરીદી/ વેચાણ/ હોલ્ડ માટે કોલ અપાયો છે તે અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

HSBC on ITC: Upgrade to Buy on Company, target price at Rs 480 (Positive)

CLSA on ITC: Upgrade to Buy on Company, target price at Rs 468 (Positive)

MS on ITC: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 491 (Positive)

GS on ITC: Maintain Buy on Company, target price at Rs 480 (Positive)

MS on DMART: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 4471 (Positive)

Citi on Kalyan Jewel: Maintain Buy on Company, target price at Rs 480 (Positive)

Citi on Ultratech: Maintain Buy on Company, target price at Rs 11700 (Positive)

Nomura on Shriram Fin: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 2900 (Positive)

Citi on CAMS: Maintain Sell on Company, target price at Rs 2300 (Neutral)

Citi on TechM: Maintain Sell on Company, target price at Rs 1165 (Neutral)

Jefferies on BSE: Maintain Buy on Company, target price at Rs 3000 (Neutral)

Citi on ICICI Pru: Maintain Buy on Company, target price at Rs 670 (Neutral)

Macquarie on Jubilant Food: Maintain Underperform on Company, target price at Rs 320 (Neutral)

Macquarie on Godrej CP: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 1150 (Neutral)

Nomura on Fivestar: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 880 (Neutral)

Nomura on Bajaj Finserve: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 1850 (Neutral)

Nomura on Credit Access: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 1550 (Neutral)

Nomura on LIC Housing: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 720 (Neutral)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)