અમદાવાદ, 5 માર્ચઃ અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ તેમજ ફંડ હાઉસ દ્વારા પસંદગીના શેર્સમાં ખરીદી/ વેચાણ/  હોલ્ડ કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવી છે. તે અમે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

JP Morgan on Max Health: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 888 (Positive)

JP Morgan on M&M FIn: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 310 (Positive)

Kotak on Delhivery: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 570 (Positive)

UBS on Siemens: Maintain Neutral on Company, raise target price at Rs 5000 (Positive)

MS on Tata Motors: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 1013 (Positive)

JP Morgan on Tata Motors: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 1000 (Positive)

Macquarie on Tata Motors: Maintain Outperform on Company, target price at Rs 1028 (Positive)

Incred on Tata Motors: Maintain Reduce on Company, target price at Rs 639 (Neutral)

Investec on Tata Motors: Maintain Hold on Company, target price at Rs 900 (Neutral)

Emkay on Tata Motors: Maintain Hold on Company, target price at Rs 950 (Neutral)

Jefferies on IIFL Finance: Maintain Buy on Company, target price at Rs 765 (Neutral)

CLSA on TCS: Downgrade to Sell on Company, target price at Rs 3925 (Negative)

CLSA on HCL Tech: Downgrade to Sell on Company, target price at Rs 1536 (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)