અમદાવાદ, 29 જાન્યુઆરીઃ આજે આઇટીસી, બીપીસીએલ, મેરિકો, એનટીપીસી, પેટ્રોનેટ, મેરિકો, ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, યુટીઆઇ એએમસી, વિનસ પાઇપ્સ, વોલ્ટેમ્પ સહિતની અગ્રણી કંપનીઓના Q3FY24 પરીણામો જાહેર થશે. તે પૈકી આઇટીસીના પરીણામો ઉપર બજારની ખાસ વોચ રહેશે. નિષ્ણાતો, બજાર પંડિતો, બ્રોકરેજ અને ફંડ હાઉસિસ દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલા અંદાજો રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કર્યા છે.

Q3FY24 EARNING CALENDAR 29.01.2024: ADANIGREEN, APOLLOPIPE, BAJFINANCE, BEL, BPCL, CSBBANK, GAIL, GATEWAY, HERITGFOOD, ITC, JINDRILL, LATENTVIEW, LGBBROSLTD, MAHLOG, MAHSEAMLES, MARICO, MUTHOOTMF, NAM-INDIA, NELCAST, NTPC, NUVOCO, PETRONET, RRKABEL, TATAINVEST, UTIAMC, VENUSPIPES, VOLTAMP, XPROINDIA

BAJAJFINANCE

NII expected at Rs 7650 crore versus Rs 5920 crore

EBIT expected to be seen at Rs 6180 crore versus Rs 4850 crore

Net profit expected to be seen at Rs 3720 crore versus of Rs 2970 crore

BEL

Revenue expected at Rs 5280 crore versus Rs 4153 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1165 crore versus Rs 863 crore

EBITDA margin expected to be seen at 22.06% versus 20.79%

Net profit expected to be seen at Rs 753 crore versus of Rs 613 crore

BPCL

Revenue expected at Rs 100,259 crore versus Rs 103,044 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 5877 crore versus Rs 12,940 crore

EBITDA margin expected to be seen at 5.86% versus 12.56%

Net profit expected to be seen at Rs 4630 crore versus of Rs 8525 crore

ITC

Revenue expected at Rs 17,050 crore versus Rs 16,225 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 6435 crore versus Rs 6223 crore

EBITDA margin expected to be seen at 37.7% versus 38.4%

Net profit expected to be seen at Rs 5130 crore versus of Rs 5031 crore

MARICO

Revenue expected at Rs 2420 crore versus Rs 2470 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 506 crore versus Rs 456 crore

EBITDA margin expected to be seen at 21.0% versus 18.5%

Net profit expected to be seen at Rs 366 crore versus of Rs 333 crore

NTPC

Revenue expected at Rs 44,154 crore versus Rs 44,601 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 12,855 crore versus Rs 14,477 crore

EBITDA margin expected to be seen at 29.11% versus 32.4%

Net profit expected to be seen at Rs 5212 crore versus of Rs 4776 crore

PETORNET

Revenue expected at Rs 13,507 crore versus Rs 12,532 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1240 crore versus Rs 1214 crore

EBITDA margin expected to be seen at 9.18% versus 9.69%

Net profit expected to be seen at Rs 827 crore versus of Rs 818 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 30.01.2024: APARINDS, ATGL, BAJAJFINSV, BAJAJHLDNG, BHARATGEAR, BLUESTARCO, DRREDDY, GILLETTE, IMFA, JBMA, JCHAC, JPASSOCIAT, JUBLINGREA, KAYNES, KEC, KPITTECH, LT, M&MFIN, NDTV, POLICYBZR, PPLPHARMA, SAINTGOBAIN, SHYAMMETL, SIS, SRF, STAR, STARHEALTH, SUBROS, SYMPHONY, TEAMLEASE, TEXINFRA, TRIVENI, VAIBHAVGBL, VIPIND, VOLTAS, ZFCVINDIA

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)