અમદાવાદ, 8 ફેબ્રુઆરીઃ ડિસેમ્બર ક્વાર્ટર માટેના કંપની પરીણામોની મોસમ પૂરબહારમાં ખીલી છે. સમયમર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને મોટાભાગની કંપનીઓ પરીણામો જાહેર કરી રહી છે. તે પૈકી પસંદગીના આજે જાહેર થનારા પરીણામો માટે નિષ્ણાતો, બ્રોકરેજ હાઉસ અને ફંડ હાઉસ તરફથી વ્યક્ત કરાયેલા અંદાજો રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Q3FY24 EARNING CALENDAR 08.02.2024: 3MINDIA, AARTIIND, APOLLOHOSP, ASTERDM, ASTRAMICRO, ASTRAZEN, BALMLAWRIE, BALRAMCHIN, BECTORFOOD, BEML, BIOCON, BOMDYEING, CARTRADE, CONCORDBIO, DCXINDIA, ELECTCAST, ESAFSFB, ESCORTS, GABRIEL, GRASIM, GREAVESCOT, HARSHA, HCC, INDIASHLTR, IRCON, ITDCEM, JAICORPLTD, JKLAKSHMI, KNRCON, LICI, MEDANTA, MMTC, MUNJALSHOW, NCC, ORCHPHARMA, PAGEIND, PATANJALI, PFC, RAMCOCEM, RATNAMANI, RVNL, SALZERELEC, SCHNEIDER, SKFINDIA, SURYAROSNI, THERMAX, TORNTPOWER, UBL, UNIPARTS, WONDERLA, ZOMATO, ZYDUSWELL

APOLLOHOSP

Revenue expected at Rs 4822 crore versus Rs 4263 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 606 crore versus Rs 483 crore

EBITDA margin expected to be seen at 12.5% versus 11.35%

Net profit expected to be seen at Rs 240 crore versus of Rs 153 crore

BIOCON

Revenue expected at Rs 3694 crore versus Rs 2941 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 851 crore versus Rs 644 crore

EBITDA margin expected to be seen at 23% versus 21.9%

Net profit expected to be seen at Rs 193 crore versus of Rs 42 crore

GRASIM

Revenue expected at Rs 6384 crore versus Rs 6195 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 565 crore versus Rs 477 crore

EBITDA margin expected to be seen at 8.85% versus 7.69%

Net profit expected to be seen at Rs 211 crore versus of Rs 257 crore

IRCON

Revenue expected at Rs 2659 crore versus Rs 2346 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 158 crore versus Rs 166 crore

EBITDA margin expected to be seen at 5.94% versus 7.10%

Net profit expected to be seen at Rs 183 crore versus of Rs 190 crore

LICI

Revenue expected at Rs 126,116 crore versus Rs 197,927 crore

EBIT expected to be seen at Rs 7338 crore versus Rs 2020 crore

EBIT margin expected to be seen at 5.8% versus 1.02%

Net profit expected to be seen at Rs 7108 crore versus of Rs 8348 crore

NCC

Revenue expected at Rs 4402 crore versus Rs 3849 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 432 crore versus Rs 297 crore

EBITDA margin expected to be seen at 9.81% versus 7.71%

Net profit expected to be seen at Rs 199 crore versus of Rs 149 crore

RVNL

Revenue expected at Rs 5521 crore versus Rs 5012 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 314 crore versus Rs 275 crore

EBITDA margin expected to be seen at 5.68% versus 5.50%

Net profit expected to be seen at Rs 342 crore versus of Rs 382 crore

TORRENTPWR

Revenue expected at Rs 6801 crore versus Rs 6442 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1487 crore versus Rs 1443 crore

EBITDA margin expected to be seen at 21.86% versus 22.41%

Net profit expected to be seen at Rs 738 crore versus of Rs 684 crore

UBL

Revenue expected at Rs 1794 crore versus Rs 1613 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 204 crore versus Rs 77 crore

EBITDA margin expected to be seen at 11.4% versus 4.8%

Net profit expected to be seen at Rs 118 crore versus Loss of Rs 2 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 09.02.2024: ALKEM, BAJAJHIND, BANDHANBNK, CAMLINFINE, CAMPUS, CAPLIPOINT, CELLO, CENTRUM, DATAMATICS, DISHTV, DOMS, EASEMYTRIP, EMAMILTD, GLOBUSSPR, GMDCLTD, GODREJIND, GRAUWEIL, HAPPYFORGE, HERANBA, HEROMOTOCO, HINDMOTORS, HONASA, HUDCO, IFCI, INDIGOPNTS, INOXGREEN, INOXWIND, IRFC, ITDC, INOXWIND, KCP, KIRLOSIND, LANDMARK, LUMAXIND, MIDHANI, MOLDTKPAC, MRF, NEOGEN, NIACL, PARAS, PENIND, PFIZER, PIIND, PSPPROJECT, RENUKA, SCI, SJVN, SMLISUZU, TATAPOWER, TEGA, VPRPL, WABAG, ZYDUSLIFE

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)